Rohelise Kaardi programmis osaleva talli tutvustus

Küsimustiku eesmärgiks on laiemalt tutvustada ratsaspordihuvilistele meie talle, ratsakoole ja ratsutamisteenuse pakkujaid ning edastada nende kontaktinformatsiooni.

Küsimustikuga kogutud andmed avaldatakse ERL kodulehel asuvas tallide ja ratsakoolide OTSINGU lehel, kusjuures tallide otsingu andmebaasi kaasame ainult talle ja ratsakoole, kus järgitakse Rohelise Kaardi programmis kirjeldatud turvanõudeid.

Alates 1. jaanuarist 2012 on RK programmis osalemine eeltingimuseks tallide ERL poolse atesteeringu saamiseks ja säilitamiseks. Samuti on see tungivalt soovituslik ka kõikidele teistele tallidele, kus tegeletakse ratsutamise algõpetusega.

RK programmis osalemiseks peab iga tall määrama kontaktisiku, kellelt tallis ratsutamisega tegelevatel isikutel on võimalik RK programmi kohta teavet saada. (vt. küsimus nr. 18)

Lisaks ootame ka talli kujutavat või illustreerivat PILTI, ilma pildita tutvustusi me ei avalda!

* kohustulikud väljad


Lubadud formaadid: .pdf, .jpg, .jpeg, .png
Maksimum faili suurus: 2mb