Organisatsioon

Eesti Ratsaspordi Liit (edaspidi ERL) on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on ratsaspordi ja ratsutamise arendamine ning sellealase tegevuse koordineerimine ja üldistamine Eestis. Nagu ütleb ERL põhikiri, ühendab ERL ratsaspordi ja/või ratsutamisega tegelevaid või sellist tegevust propageerivaid ja arendavaid klubisid, ratsaspordikoole, seltse, ühinguid ja teisi isikuid ning esindab nende huvisid Eestis, Rahvusvahelises Ratsaspordi Föderatsioonis (FEI) ja mujal väljaspool Eestit.

ERL liikmeteks on ratsaspordi klubid millised koondavad omakorda ratsasportlasi, hobuseomanikke, treenereid, ametnikke jt. ratsaspordiga tegelevaid või sellest huvitunud inimesi.

ERL kõrgemaks organiks on ERL Üldkogu, mille kaudu klubid juhivad ERL strateegilisi otsuseid ja tegevuse suundi. ERL üldkogu valib iga 4.a. tagant (igal suveolümpiamängudele järgneval aastal) vähemalt 5. liikmelise ratsaliidu juhatuse, mille korraldised koosolekud toimuvad 1 x kalendrikuus. Ratsaliidu juhatus võtab tööle peasekretäri, kes omakorda komplekteerib tegevjuhtkonna.

Ratsaspordi võistlusalade arendamine ja spordispetsiifiliste otsuste tegemiseks on ratsaliidus moodustatud:

a) Klubide nõukogu. Koguneb iga kalendriaasta sügisel järgneva hooaja kalenderplaani, võistlus-sarjade, tiitlivõistluste jms. küsimuste arutamiseks.

b) Võistlusalade komiteed. Koosnevad võistlusalade spetsialistidest, treeneritest, võistluste korraldajatest.

Üles laadimise kuupäevMärkusedAva dokumentVaadatud

Eesti Ratsaspordi Liidu võistlusalade komiteede statuut

10/11/2015 – 14:03Ava dokument1108

c) Võistlusalade managerid. Koordineerivad personaalselt iga võistlusala arenguga seotud küsimusi ning koos võistlusalade komiteega ning ERL tegevjuhtidega, vastutavad oma võistlusala arengu eest.

Üles laadimise kuupäevMärkusedAva dokumentVaadatud

Eesti Ratsaspordi Liidu võistlusala mänedžeri statuut

17/06/2017 – 10:07Ava dokument622

Ratsaliidu meeskonnast ja nende ülesannetest saab pikemalt lugeda SIIT