OTSI TALLI

Kui soovid ratsutama õppida või end mõnel kindlal ratsaspordialal arendada, siis tuleb selleks kõigepealt leida oma huvide ja eesmärkide jaoks sobiv TALL!

Sellelt leheküljelt saate otsida talle:

  • Asukoha järgi ehk maakondade kaupa.
  • Spetsialiseerumise järgi ehk ratsaspordialade kaupa. Paljudel tallidel on oma spetsialiseerumine, osades meie tallides aga saab harrastada ka mitmeid erinevaid ratsadistsipliine.
  • Atesteeringu järgi ehk kas tall on ERL poolt atesteeritud ning kuivõrd ta vastab ERL poolt kehtestatud tingimustele.
  • Tüübi järgi ehk kas tall kuulub tallide, ratsakoolide väi ratsateenuste pakkujate kategooriasse.

Otsingu muutmiseks või uue otsingu jaoks vajutage oma veebilehitseja TAGASI nuppu!

NB! Seoses tallide ja ratsateenuste tunnustamise programmi uuendamisega on atesteerimine peatatud.

Atesteering on talli kvaliteedimärk!
2007. aastal alustas Eesti Ratsaspordi Liit (ERL) ratsutamisteenust pakkuvate ettevõtete ja tallide tunnustamist. Eelkõige tunnustatakse ERL-i poolt neid ettevõtteid ja talle, mille ruumides tegutsevad ERL liikmesklubid. Ratsutamisteenust pakkuvad ettevõtted saavad taotleda nö lisatunnustust ratsakoolina. Atesteerimine on vajalik eelkõige hobuste heaolu tagamiseks aga kindlasti ka kliendile kvaliteedigarantiiks, tallitöötajate jaoks tööandja kvaliteedigarantiiks ning teenuse pakkujale “kvaliteedimärgiks”.

Atesteerimise aluseks on ERL tunnustatud standardid tallidele, ratsakoolidele ja ratsutamisteenuse pakkujatele. Atesteerimine on vabatahtlik. Seda viib läbi sõltumatu tunnustamiskomisjon, mis tellitakse kohale talli poolt. Komisjoni otsuse põhjal väljastab ERL tunnustamist tõendava sertifikaadi, hinnates talli vastavalt kriteeriumitele 1*, 2* või 3* vääriliseks.

Atesteeritud tallide nimekiri

Tähtis: Tallide otsingu leheküljel on ära toodud tallid, mis osalevad ERL Rohelise Kaardi projektis. Osa nendest tallidest ei oma ERL atesteeringut. Talli atesteering on ära märgitud talli tutvustuses. Atesteerimata tallide tegevuse üle ERL kontrolli ei oma ning neid talle puudutavates turvalisuse ja ratsutamise algõpetuse küsimustes palume pöörduda konkreetse talli tutvustuses märgitud Rohelise Kaardi programmi kontaktisiku poole.

Ratsaliit soovitab valida ratsutamisega tegelemiseks ERL poolse kehtiva atesteeringuga tall või ratsakool.