Eesti Ratsaspordi Arendamise SA stipendiumid

Eesmärk – Stipendiumi eesmärgiks on edendada laste-ja noortespordi arengule orienteeritud tegevusi, mille tulemuslikkust on võimalik mõõta. Eelistatud on uudne lähenemine ja uued ideed, mis on suunatud võimalikult suurele kasusaajate ringile . Programm ei toeta materiaalsete vahendite soetamist.

Taotlejad – Eesti Ratsaspordi Liidu (ERL) liikmes-klubid. Üks taotleja võib esitada mitu taotlust.

Toetatavad tegevused:

 • Süsteemsete treeningute läbiviimine poni-, juunioride- ja noorteklassis, vastavalt eesmärgipärasele treening-ja võistluskavale.
 • Klubi võistkonna (min. 3 liiget) ettevalmistus ja osalemine EMV-l või rahvusvahelistel võistlustel
 • Ratsaspordialaste info-, õppe- ja juhendmaterjalide ning trükiste väljaandmine
 • Kõigile ERL-i liikmetele avatud ratsaspordialased koolitusüritused
 • Noortele suunatud võistluse läbiviimine

Toetatavad kulud:

 • Stipendiumid atesteeritud ratsutamistreeneritele
 • Võistlustest osavõtumaksud, transpordikulud, inimeste-ja hobuste majutuskulud
 • Võistluste korraldamisega seotud kulud, v.a. auhinnarahad
 • Koolitusürituste korralduskulud
 • Ratsaspordialaste info-, õppe- ja juhendmaterjalide ning trükiste väljaandmise kulud, v.a. autoritasud

Toetuse määr – toetuse piirsumma ühe taotleja kohta on 2000 EUR ERL liikmes-klubi ühe projekti kohta

Toetuse väljamaksmine toimub:

 • 60% taotluse rahuldamisel ja lepingu sõlmimisel
 • 40% peale projekti lõppemist ning aruande õigeaegset esitamist

Taotlusi saab esitada üks (1) kord aastas kas paberkandjal aadressil: Eesti Ratsaspordi Liit Tondi 84, Tallinn (taotlus peab laekuma välja kuulutatud kuupäevaks käsipostiga või kandma vastava kuupäeva postitemplit) või digitaalallkirjaga aadressil info@ratsaliit.ee. Taotlused vaatab üle SA nõukogu ja otsus taotluse kohta tehakse ühe kuu jooksul. Taotluse saamisel on eelis nendel klubidel, kes eelnevatel aastatel on taotlust saades esitanud oma projekti aruande õigeaegselt. Info ja kontakt info@ratsaliit.ee.

Üles laadimise kuupäevMärkusedAva dokumentVaadatud

SA taotluse blankett pdf

28/03/2017 – 23:14Täidetav taotlus pdf failinaAva dokument395

SA taotluse blankett

28/03/2017 – 23:11Exceli failinaAva dokument307

SA toetuse aruanne

09/03/2015 – 18:45Lisatud 09.03.2015Ava dokument730

2017 võetakse taotluseid vastu kuni 15. aprill ning otsus tehakse hiljemalt 15. mai.