Tall ja RK programm

Mida tähendab ERL Rohelise Kaardi (RK) programm tallile?

Alates 01.01.2012 on RK programmis osalemine kohustuslik kõikidele atesteeritud tallidele ja ratsakoolidele.

Lisaks sellele ootame osalemist kõikidelt tallidelt, kus tegeletakse ratsutamise algõpetusega ning kus tegutsevad  ratsutamisega pidevalt (vähemalt 3-4 korda kuus) tegelevad isikud, kes ei ole veel ERL võistluslitsentsi omanikud.

RK süsteem tagab nii tallile kui klubile, et RK omanik on kursis hobustega seotud ohutusreeglitega ning et tal on olemas vajalikud põhioskused hobustega tegelemiseks. See on tähtis tallis ohutu ratsutamiskeskkonna loomisel ning nii ratsutajate kui hobuste turvalisuse tagamisel.

Iga programmis osalev tall peab määrama kontaktisiku, kelle poole saab pöörduda RK programmi puudutavate küsimuste suhtes. Kontaktisik võiks olla atesteeritud treener, kuid ta peaks olema ka ise vähemalt RK programmi läbi teinud või RK süsteemi registreeritud sportlase litsentsi omanikuna.

RK programmis osalemist arvestatakse olulise kriteeriumina tallide (taas) atesteerimisel Eesti Ratsaliidu poolt.

Üldinfo ROHELISE KAARDI (RK) programmi kohta