Litsentsidest hobusele

ERL hobuse litsents

ERL hobuse litsents vormistatakse hobuse registreerimisega RATSANETIS.
Kehtivaks muutub litsents aastamaksu tasumisel.

Aastane litsentsitasu makstakse ERLile pangaülekandega enne võistlushooaja (jaanuarist detsembrini) esimesele võistlusele registreerumist. Maksepõhjuses kindlasti märkida hobuse nimi ja ERL registreerimisnumber.

Litsents jõustub tasumise hetkest, kuid mitte varem kui 1. jaanuaril, ja kehtib kuni jooksva aasta 31. detsembrini. Aastase litsentsi kehtivust saab kontrollida RATSANETIST.

ERLi hobuse litsents on eelduseks kvalifikatsiooninormide täitmiseks, tiitlivõistlustel osalemiseks ning karikasarjade ja edetabelipunktide saamiseks.

Ühekordne hobuse litsents

Ühekordse litsentsiga saavad võistelda ERLs registreeritud hobused/ponid, kelle eest on tasumata vastav ERLi litsentsi aastatasu.

Ühekordne litsents:

• Annab õiguse osaleda ERLi kalenderplaani rahvuslikel võistlustel, v.a. tiitlivõistlused;
• Kehtib ühe (ühe- või mitmepäevase) rahvusliku võistluse jooksul;
• Ei anna punkte ERLi noorhobuste edetabelitesse.

Ühekordne litsents tuleb soetada eraldi võistlejale ja hobusele ning need peavad olema tasutud ERL pangaarvele enne võistlusele registreerimist. või kohapeal sularahas võistluse sekretariaadis kui  võistleja ja/või hobune on külalisvõistlejad välisriigist ning neid ei ole võimalik Ratsaneti kaudu võistlusele registreerida.

Ühekordne litsents on seotud konkreetse võistlusega ning tasutud litsentsi kasutamata jätmise korral makstud summat ei tagastata ega tõsteta edasi järgmisele võistlusele.

 

FEI hobuse pass ja litsents

RAHVUSVAHELISTEL VÕISTLUSTEL osalemiseks tuleb hobusele osta ka FEI pass ning litsents.

Litsentside ja võistlustel osalemise tingimuste kohta võib täpsemalt lugeda ERL Üldmäärustiku lisast 5.

ERL TEENUSTE HINNAKIRI