Hobuste registreerimine

Alates 01.01.2014 peavad kõik ERL kalenderplaani rahvuslikel võistlustel osalevad hobused/ponid olema registreeritud Ratsaliidus. Seda saab teha RATSANETIS.

Registreerimiseks peab hobune/poni:

1. Omama passi;

2. Omama UELN numbrit;

3. Olema varustatud identifitseerimist võimaldava mikrokiibiga;

4. Olema eelnevalt registreeritud PRIAs.
(v.a juhud, mis on välja toodud Euroopa Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2015/262)

Eestis hobuslasi identifitseerivate ja PRIAs registreerivate aretusühingute kohta leiate info Veterinaar- ja Toiduameti lehelt.

Hobuse/poni registreerimine toimub RATSANETIS, hobuse omaniku või tema esindaja poolt esitatud vastava taotluse alusel. Toiming on ühekordne ja TASUTA.

Tähtis! Hobune/poni peab olema registreeritud ENNE esmakordset litsentsitasu maksmist.

Alates 01.01.2015 on Ratsaneti hobuste andmebaas seotud PRIA hobuslaste registriga ja seal registreeritud hobuste andmed või neis tehtud muudatused jõuavad meile automaatselt.

Kui registreeritud hobuse andmetes on toimunud muutusi, v.a omanik, siis

– PRIA registris olevate hobuste puhul palume neist teavitada vastavat aretusseltsi, kus hobune arvel on ja mille kaudu andmed PRIA-sse jõuavad.

– ülejäänud hobuste puhul toimunud muudatustest palume ERL-i otse teavitada.

– Omanikuvahetuseks tuleb mõlemal juhul ERL-le esitada vastav (digi)allkirjastatud avaldus.

ERL hobuse registreerimise TAOTLUS RATSANETIS INFO hobuste registreerimise kohta PRIA registris

 

Üles laadimise kuupäevMärkusedAva dokumentVaadatud

Hobuse omanikuvahetuse avalduse blankett

16/10/2018 – 21:30Ava dokument87