Ponide mõõtmine

Poniks loetakse poni või väikest kasvu hobust, kelle kõrgus on ilma raudadeta mõõdetult mitte üle 148 cm.

Ponid jagunevad vastavalt turjakõrgusele kaheks suurusklassiks (TS):
Väikesed ponid – kuni 140 cm, raudadega kuni 141 cm
Suured ponid –140,1 – 148 cm, raudadega 141,1 – 149 cm

Võistlevate ponide turjakõrgused peavad olema mõõdetud enne iga võistlushooaja (jaanuarist-detsembrini) esimest starti kuni 8-aastaseks saamiseni (kaasa arvatud) ning vastav märge mõõtmise kohta peab olema passi sisse kantud. Vanematel ponidel tuleb vastav mõõtmine teha kui poni pole varem mõõdetud või kui tema viimane mõõtmine on tehtud varem kui 8-aastaselt.

Ponide mõõtmist võivad teostada järgmised ERL poolt aktsepteeritud veterinaarid:

Aili Ruul
Andres Tuvi
Kristi-Liis Koppel
Tiit Siiboja
Ulvi Martin
Tiina Lepla
Joel Jürisson
Triin Tohver
Ingrid Pärg
Mart Taggel
Liis Maisla

Nimetatud mõõtmiste tulemused peavad poni omaniku või tema esindaja poolt olema edastatud ERLi hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast mõõtmist RATSANETI kaudu.

Ratsanetis on hobuse profiililehel on nupp „Esita turjakõrguse info“ (nädiseks vt. allolevat pilti). Peale info esitamist kinnitab mõõtmistulemusi ERL administraator ja hobusest saab poni.

Poni_turjakõrguse_teatamine_Ratsanetis

Kui poni on juba vanem kui 8-aastane ja ei ole veel ratsaliidus ponina arvel, siis tuleb ratsaliitu edastada viimase, vähemalt 8- aastaselt tehtud mõõtmise tulemus.

Info ponide mõõtmise kohta kajastub Takistussõidu määrustiku lisas Nr. 1:

Üles laadimise kuupäevMärkusedAva dokumentVaadatud

Takistussõidu määrustiku lisa 1

16/12/2014 – 13:082015, muudatused punasegaAva dokument2859