Välismaalastele kuuluvad hobused

Välismaalastele ehk välisriikide kodanikele kuuluvad hobused/ponid võivad ERLi kalenderplaani võistlustel osaleda eeldusel, et nende rahvuslik föderatsioon pole seda keelanud või mingil moel piiranud ning neile ostetakse ERLi ühekordne litsents.

See ei kehti Soome, Rootsi, Norra, Taani, Läti ja Leedu kodanikele kuuluvate hobuste/ponide kohta, kui nende koduriigis on vajalikud registreerimised ja litsentsid korras ning see on vajadusel tõendatav.

Välismaalastele kuuluvad hobused/ponid ei saa ERLi edetabelipunkte.

Välismaalastele kuuluvatele hobustele/ponidele, kes asuvad Eestis pikemaajaliselt ja nendega soovitakse võistlustel osaleda aastase litsentsitasuga, kehtivad eelpool toodud ERLi hobuse litsentsi tingimused (v.a. PRIAs registreerimine) ning nad kuuluvad ERLi edetabelite arvestusse.

LOE LÄHEMALT HOBUSE LITSENTSIDEST