ERL järgunormide võrdlustabel

Järgud

Takistussõit

Koolisõit

Kolmevõistlus

 RK RK eksami sooritamine
 III

2 x 90-105 cm
0 kp

või

2 x A skeem
62%

või

2 x Kerge 90
65 mp

II

2 x 110-125 cm
0 kp

või

2 x L skeem
62%

või

2 x Keskmine 100
65 mp

I

1 x 130-145 cm
0 kp

või

1 x M skeem
64%

või

1 x Keskmine 105
65 mp

Meister

1 x 150+ cm
4 kp

või

1 x GP
64%

või

1 x Raske 115
65 mp

Järgud kehtivad alles pärast nende kinnitamist ERL-s.

Järgu saamiseks peab sportlane ise initsiatiivi ilmutama ning oma normatiividele vastavad tulemused RATSANETIS järgutaotlusse kirja panema.

Ära tuleb märkida vastava taseme kvalifikatsioontulemus ERL või FEI kalenderplaani võistluselt ning võistluse koht ja aeg, kus ja millal normatiiv täideti. III kuni I järgu tulemusi arvestatakse tagasiulatuvalt alates aastast 2009 (k.a.). Meistrijärgu normide täitimise suhtes tagasiulatuvuse piirangut ei ole.

Soovi korral võib sportlane märkida täidetud normatiivid ise ka oma järguraamatusse. Järguraamatu lehed leiate RK raamatu keskelt.

RK raamatu ja järgu märgi saate kätte ERL Tallinna või Tartu büroost. Palume selles suhtes eelnevalt kokku leppida vormi kaudu kontaktide lehekülje lõpus.

Märgi väljastamise- ja märgiomanike arvestusega seotud kulu kannab ERL.