Klubivahetus

Sportlane saab võistlustel esindada ainult ühte klubi korraga ja kui tekib vajadus esindatava klubi muutmiseks Ratsanetis, siis on see võimalik, kui klubi eemaldab isiku oma klubi nimel võistlevate sportlaste nimekirjast, kas klubi pädeva organi otsuse alusel või isiku enda palvel – isik esitab vastava avalduse otse klubile või teatab sellest Ratsaneti vahendusel.

Pärast vastavast nimekirjast eemaldamist on isikul võimalik asuda esindama uut klubi, teatades ise uuest klubist Ratsaneti vahendusel või lisab uus klubi ta oma nimekirja. Uue klubi nimekirja lisamisega kaasneb üleminekutasu, v.a. arvatud juhul kui uuest klubist teatatakse klubivahetuse soodusperioodil, mis on igal aastal 1. novembrist kuni 31. detsembrini või muul ajal, kui isikul puuduvad sama aasta eelnevast perioodist võistlustulemused mõne teise klubi nimel.

Kui isik on Ratsaneti vahendusel teatanud oma soovist lõpetada senise klubi esindamine, kuid antud klubi ei ole vastavat avaldust rahuldanud või tagasi lükanud, siis eemaldatakse isik ERL poolt selle klubi vastavast nimekirjast 31. detsembri seisuga.

ERL poolne nimekirjast eemaldamine ei vabasta isikut või klubi võimalikest omavahelistest nõuetest.

Klubivahetus Ratsanetis:

Üles laadimise kuupäevMärkusedAva dokumentVaadatud

Klubivahetus RATSANETIS - kuidas toimida?

20/10/2014 – 01:31alates 01.11.2014Ava dokument1820