Ühekordne litsents

• On mõeldud Rohelise Kaardi omanikele, kes ei esinda võistlustel ERL liikmesklubi või  ERLi sportlastele, kellel on tasumata vastav ERLi litsentsi aastatasu.
• Annab õiguse osaleda ERLi kalenderplaani rahvuslikel võistlustel, v.a. ametlikud tiitlivõistlused
• Kehtib ühe (ühe- või mitmepäevase) rahvusliku võistluse jooksul

Kui võistlejal on ainult RK, siis see:

• ei anna punkte ERLi sportlaste ja paaride edetabelitesse;
• ei anna punkte karikasarjade arvestustes, v.a. juhul kui sarja üldjuhendis on märgitud teisiti;
• ei võimalda kvalifikatsioone nõudvatel aladel (tänasel päeval kestvusratsutamine ja kolmevõistlus) vastavaid norme täita, s.t. võimaldab võistelda vaid madalamatel tasemetel, mis ei nõua eelnevat kvalifikatsiooninormi täitmist;
• ei võimalda täita järke.

Ühekordne litsents tuleb soetada eraldi võistlejale ja hobusele ning need peavad olema tasutud ERL pangaarvele enne võistlusele registreerimist. või kohapeal sularahas võistluse sekretariaadis kui  võistleja ja/või hobune on külalisvõistlejad välisriigist ning neid ei ole võimalik Ratsaneti kaudu võistlusele registreerida.

Ühekordne litsents on seotud konkreetse võistlusega ning tasutud litsentsi kasutamata jätmise korral makstud summat ei tagastata ega tõsteta edasi järgmisele võistlusele.

Litsentside ja võistlustel osalemise tingimuste kohta võib täpsemalt lugeda ERL Üldmäärustiku lisast 5.

ERL TEENUSTE HINNAKIRI