RK programmiga liitumine

Alates 2013. a. on RK programmi läbimine eeltingimuseks esmakordse ERL võistluslitsentsi saamisele.

Rohelise Kaardi (RK) programmi eesmärgiks on süvendada meie ratsutajate teadlikkust ohutusest hobustega tegelemisel ning muuta meie ratsutamiskeskkond turvalisemaks meie kõikide jaoks. Samuti on see noortele (ja miks mitte ka vanematele) ratsanikele heaks ettevalmistuseks teel võistlusspordi juurde.

Rohelist Kaarti võiks võrrelda juhiloaga: algajale liiklejale on väga tähtis, et liiklusse minnes kõik olulised reeglid selged oleksid – seda nii tema enda kui ka kaasliiklejate turvalisuse huvides.

RK programmi peaksid end registreerima kõik isikud, kes tegelevad ratsutamisega pidevalt (vähemalt 3-4 korda kuus) ning kes ei ole veel ERL võistluslitsentsi omanikud. Rohelise Kaardi süsteemi aluseks on ühtne koolitusprogramm, mille teeb läbi iga RK süsteemis osaleja.

ERL Rohelise Kaardi programmi läbimine on lihtne:

1. Mine https://ratsanet.ee/, esita Rohelise Kaardi taotlus
2. Maksa liitumistasu 10 EUR  kas Ratsanetis pangalingi kaudu või ERL arveldusarvele EE192200221039505287
3. Lae alla RK programmi õppematerjalid
4. Tööta materjalid läbi koos oma treeneriga
5. Kui oled omandanud nõutud teadmised ja oskused, siis soorita RK eksam
6. Positiivse tulemuse korral saadab eksami vastu võtnud treener sellekohase kinnituse Ratsaliitu
7. Kinnitatud RK numbri leiad oma nime alt Ratsanetist
8. Oma RK märgi ja RK raamatu kätte saamiseks pöördu Ratsaliidu Tallinna büroosse

KKK Rohelise Kaardi programmi kohta