RK raamat ehk järguraamat

RK raamatu saab RK programmis osaleja pärast RK eksami edukat sooritamist.

RK RAAMATUS kajastuvad:

  • RK omaniku nimi
  • RK number (antakse välja ERL poolt eksami sooritamise kinnituse alusel)
  • RK välja andmise autoriseerinud treeneri nimi
  • Järguaamatu leheküljed, kuhu sportlane märgib sisse täidetud järgunormid

Samuti on raamatus FEI nõuded hobuste kohtlemiseks, põhilised ohutuseeskirjad tallis ja treeningul, hobuse tervise ja esmaabi meelespea, vetarstide listing ning reklaam.

PS! Võistlema asumiseks piisab, kui Roheline Kaart on registreeritud ja kinnitatud ning selle number Ratsanetis leitav. Füüsilise raamatu olemasolu pole kohustuslik.