Treenerikutse KKK

Mul pole piisavalt koolitustunde, kuid olen väga palju osalenud ja jälginud staažikate treenerite tunde. Kas ja kuidas neid tunde arvestada oleks võimalik?

Jah, loomulikut saab neid tunde arvestada. Selleks on treeneritel dokumentide lehel vaatlusanalüüsi vorm. Seda vormi saab kas arvutis täita või väljaprinditult käsitsi. Vaatlusanalüüsi saab arvestada kuni 12 tundi ja treeneril, kelle tundi külastatakse, peab olema EKR-6 või -7 tase või FEI treeneritase.

Kuidas näeb välja treenerikutse eksam?

Eksamit nimetame teiste sõnadega atesteerimiseks. On olemas atesteerimine ehk treenerikutse taotlemine või tõstmine ning taasatesteerimine ehk taastaotlemine, kui kutsekehtivus hakkab lõppema. Treenerikutse taotlemise eksam: eksamipäev algab kirjaliku eksamiga, järgneb praktiline eksam ja päeva lõpus on vestlus komisjoniga. Treenerikutse taseme tõstmise eksamipäev algab kirjaliku eksamiga ja järgneb vestlus. Taasatesteerimine toimub vestluse vormis ja eelnevalt esitatud dokumentide põhjal. 2018.aastal on plaanis muudatused taasatesteerimise ja kutsetaseme tõstmise tingimustele.

Kas eriosakoolituse tõendit saab esitada peale taasatesteerimist ka kutsetaseme tõstmisel?

Igat koolitustõendit saab arvestada ainult 1 kord. Kutse saamisel ja kutsetaseme tõstmisel saab arvestada ainult eriosakoolituse tõendit, mitte täiendkolituse tõendit. Taasatesteerimisele saab esitada nii täiendkoolituse tõendit, kui ka eriosakoolituse tõendit. Kui taasatesteerimisele esitati eriosakoolituse tõend, siis seda tõendit enam kutsetaseme tõstmisel esitada ei saa.

Milline peab olema esmaabikoolituse läbimise tõend 2018.aasta atesteerimisel? Kui vana?

Esmaabikoolitus tuleb esmakordselt läbida 16-tunnisena. Edasi võib läbida 8-tunniseid koolitusi. 2018.aastal kehtib esmaabikoolituse tõend, mis on väljastatud 2015 või hiljem. Sobib autokoolides nõutav esmaabitõend, kuigi aegajalt korraldavad ka klubid ametlikke esmaabikoolitusi. NB! Esmaabikoolitaja peab olema  tunnustatud esmaabikoolitajate nimekirjas, kellel on ka tunnistuse väljastamise õigus.

Kui vanu koolitustõendeid arvestatakse 2018.aasta atesteerimistel?

Täiendkoolitusetõendid peavad olema väljastatud 2015 või hiljem ja kehtivad ainult taasatesteerimisel. Üldosakoolituse tõendil kehtivuse piire ei ole. Eriosakoolituse tõend kehtib 3 aastat tingimusel, et vahepeal läbitakse need loengud, mida ei olnud siis, kui läbiti eriosakoolitus täies mahus. Ehk 2016 aasta eriosakoolituse tõend kehtib koos 2017 ja 2018 aasta loengutega, mida ei olnud kavas 2015. Kindlasti tasub uurida ennem koolitusjuhilt (Therje)

Osalesin ühel Ratsaliidu täiendkoolitusel 2018.aastal. Soovin osaleda taasatesteerimisel ja sügisel tõsta kutsetaset. Kas seda täiendkoolitust arvestatakse ka sügisel kutsetaseme tõstmisel?

Taasatesteerimisel arvestatakse täiendkoolitusi, mida korraldavad ülikoolid ja Ratsaliit. Kutsetaseme saamisel või tõstmisel on vajalik tasemekoolitus, milleks on Üldosakoolitus ülikoolide juures ja Eriosakoolitus, mida korraldab Ratsaliit 1 kord aastas kevadeti.

Kust kohast ma näen oma koolitustel osalemise infot ehk koolitustunde?

https://www.spordiregister.ee/admin/ See on see koht, kust näevad treenerid enda kohta käivat infot. Sinna tuleb sisse logida ja kindlasti on vaja täiendada oma andmeid, kui need muutuvad!

Osalesin ratsaliidus registreeritud koolitusel 2015.aastal, aga tunnistust ei antud. Kuidas saan lisada selle koolituse tunnid Spordiregistrisse koolitustundide hulka?

Kõigepealt tuleks uurida, kus koolitus toimus ja kes oli korraldaja. Üldjuhul anti 2015.aastal ikkagi koolitustõendeid osalejatele. Kui siiski ei antud või on kaduma läinud, siis peaks selle koolituse korraldajaga ühendust võtma, et esitaks info koolitusel osalemise kohta Ratsaliitu. Seejärel saab väljastada koolitustõendi või otse kanda tunnid Spordiregistrisse.

Miks viimasel ajal ei anta koolitustõendeid osalejatele?

Koolitustõendeid peab koolituse korraldaja andma osaleja esimesel nõudmisel. Koolitustõendeid ei anta ERL-i poolt korraldatud treeneritele suunatud koolitustel, kuna osalejate treenerite nimekirjad ja edaspidi ka nende isikute, kellel pole treenerikutset, esitatakse Ratsaliidule ja sealt liigub info Spordiregistrisse isikukoodi põhiselt. Kuid kui osaleja siiski soovib kindlalt koolitustõendit, siis peab korraldaja või ERL selle esitama elektroonilisel kujul regitreerimisel näidatud e-maili aadressile.