Praktika ja mentortreenerid

 • Treenerikutse taotlejatel on vajalik läbida õppepraktika mentortreeneri(te) juures.
 • Mentortreeneriks võivad olla kõik EKR-5 ja kõrgema taseme ratsutamistreenerid.
 • Erandina võib mentortreeneriks olla ka madalama tasemega treener, kui kutsetaotleja on saanud selleks kinnituse. Kinnituse saamiseks peab kutsetaotleja saatma vastavasisulise kirja koos põhjendusega Ratsaliitu e-mailil Therje@ratsaliit.ee
 • Kutsetaotleja leiab ise omale mentortreeneri ja tutvustab enne praktikale asumist vajalikke dokumente: Juhend mentrotreeneritele, õppepraktika läbimise kord, moodulite aruanded (leitavad Dokumentid treeneritele lehelt)
 • Kutsetaotleja peab teavitama Ratsaliitu ülaltoodud e-mailil praktikale asumise koha(d) ja mentortreeneri(te) nime(d)
 • Mentortreenereid võib olla 1 või mitu.
 • 2019.aastal toimub kutseeksam oktoobri esimeses pooles (kuupäev selgitamisel) ja praktika peaks olema läbitud vähemalt 3 nädalat enne eksamit.
 • Õppepraktika läbimise kohta on vajalik täita õppepraktika aruanne, mis koosneb neljast moodulist: algõpe, takistussõit, koolisõit ja kolmevõistlus.
 • Praktika on läbitud, kui kõik moodulid on täidetud.
  Õppepraktika korra ja moodulite vormid leiate Dokumentide lehelt.