Praktika ja mentortreenerid

Mentortreeneriteks võivad olla kõik EKR 5 ja 6 taseme ratsutamistreenerid.
Samuti ka kõik rahvusvaheliselt tunnustatud (FEI) ratsutamistreenerid.

Mentortreenerite juures on võimalik treenerikutse taotlejatel läbida õppepraktikat, mis on kutseeksamile lubamisel kohustuslikuks eelduseks.
Õppepraktika läbimise kohta on vajalik täita õppepraktika aruanne, mis koosneb neljast moodulist: algõpe, takistussõit, koolisõit ja kolmevõistlus. Praktika on läbitud, kui kõik moodulid on täidetud.
Õppepraktika korra ja moodulite vormid leiate Dokumentide lehelt.
Enne praktikale asumist tuleks oma mentortreenerile kindlasti tutvustada uuenenud praktika korda ja mooduleid.
Uuenduseks on Ratsaliitu teatamine praktikale asumise kohta. Täpsemalt on sellest kirjas Aruande korras.