Treenerikutse taotlemine

Treenerikutse taotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama nõudeid dokumentidega:

Abitreeneri, EKR-3 kutse taotlemise täpsustatud eelduseks on:

 • Vanus vähemalt 18 aastat, soovitavalt keskharidus
 • Abitreeneri, EKR-3 tasemekoolituse läbimine mahus 60 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 30 tundi ja eriosakoolituseks 30 tundi).
  Selgitus:Üldosakoolitusi korraldavad Tallinna ja Tartu Ülikoolid. Koolituste info http://www.spordiinfo.ee/Treenerite-koolitused või Ratsaliidu koolituskalendris.
  Eriosakoolitus toimub 1 kord aastas kevadeti, üldjuhul aprillis. Info Ratsaliidu Koolituskalendris.
  Kehalise kasvatuse ja/või spordialase kõrgharidusega taotlejatel võimalus üldosa läbida lihtsustatud korras.
 • ERL Rohelise Kaardi omamine
 • ERL Rohelise Kaardi väljaandmise koolituse läbimine
  RK väljaandmise koolitus toimub treenerite eriosakoolituse raames, kuid seda võidakse ka eraldi korraldada. Kui toimub erladi koolitus, siis on see kindlasti kirjas koolituskalendris. 
 • Ratsutamise oskus tasemetel: koolisõit LRaskem , takistussõit 110 cm, maastikusõidu oskus.
  Kui taotlejal puuduvad mingil põhjusel tulemused kasvõi ühel nimetatud tasemel, siis kontrollitakse neid treenerieksami praktilisel osal.
 • Vähemalt ühe nimetatud ratsaspordiala fikseeritud tulemus ERL-is nimetatud tasemel
 • Esmaabi 16 tunnise koolituse läbimine viimase 4 aasta jooksul
  Esmaabikoolitus tuleb esmakordselt läbida 16-tunnisena. Edaspidi piisab 8-tunnisest esmaabikoolitusest. Aeg-ajalt korraldab ERL koostöös mõne tunnustatud esmaabikorraldajaga neid koolitusi ja infot leiate siis koolituskalendrist.
 • 4-6 kuu jooksul peale tasemekoolitust treeneri õppepraktika läbimine (sh rühmatreeningute juhendamine) ja juhendaja kirjaliku soovituse omamine
  Õppepraktikat saab läbida mentortreenerite juures.
 • Soovituslikult õpilaste olemasolu

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taotlemise täpsustatud eelduseks on:

 • Abitreeneri, EKR-3 kutsetaseme omamine
 • Nooremtreeneri, EKR-4 tasemekoolituse läbimine mahus 100 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 50 tundi ja eriosakoolituseks 50 tundi)
  Üldosakoolitusi korraldavad Tallinna ja Tartu Ülikoolid. Koolituste info http://www.spordiinfo.ee/Treenerite-koolitused
  Eriosakoolitus toimub 1 kord aastas kevadeti, üldjuhul aprillis. Info Ratsaliidu Koolituskalendris.
  Kehalise kasvatuse ja/või spordialase kõrgharidusega taotlejatel võimalus üldosa läbida lihtsustatud korras.
 • ERL Rohelise Kaardi väljaandmise koolituse läbimine, kui varem pole läbitud.
 • Esmaabi koolituse läbimine viimase 4 aasta jooksul
 • Vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreeneri, EKR-3 kutsetasemel
 • Enamus õpilasi omavad ERL Rohelist Kaarti
 • Õpilased osalevad ERL kalenderplaani võistlustel
 • Vaatlusanalüüs ja/või essee

Treeneri, EKR-5 kutse taotlemise täpsustatud eelduseks on:

 • Nooremtreeneri, EKR-4 kutsetaseme omamine
 • Treeneri, EKR-5 tasemekoolituse läbimine mahus 140 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 70 tundi ja eriosakoolituseks 70 tundi)
  Viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidusega taotlejatele üldosa läbimine lihtsustatud korras
 • Vähemalt 3-aastane erialane töökogemus abitreeneri, EKR-3 ja nooremtreeneri, EKR-4 kutsetasemel kokku
 • Esmaabi koolituse läbimine viimase 4 aasta jooksul
 • Õpilased omavad Rohelist Kaarti
 • Õpilased on järgusportlased ja osalevad soovitavalt EMV tasemel
 • Vaatlusanalüüs ja/või essee

Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid:

 1. treenerikutse taotlemise avaldus
 2. vormikohane CV, kus on kirjas enda võistlustulemused (nõutav EKR-3 tasemel), RK number
 3. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
 4. koopia haridust tõendavast dokumendist
 5. koopia taseme- ja täienduskoolitust tõendavatest dokumentidest
 6. esmaabi 16 tunnise koolituse läbimise tunnistus
 7. vormikohane treeneri õppepraktika vorm koos juhendaja(te) soovitusega (nõutav EKR-3 tasemel)
 8. vaatlusanalüüs ja/või essee (nõutav EKR-4 ja -5 tasemel), mis täpsustatakse juhendiga
 9. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Vanemtreeneri EKR-6; Meistertreeneri EKR-7 ja Eliittreeneri EKR-8 kutse taotlemise eeldused on kirjas Kutse andmise korras, mis on leitav EOK kodulehel http://www.eok.ee

Esmaabikoolituse tunnistus vastavalt sotsiaalministri määruse ˇˇTöötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kordˇˇ § 1.(1) 4)ettevõttes esmaabiandja väljaõpe ja täiendõpe, mis viiakse läbi ja tunnistus väljastatakse Sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutuses. Esmakordselt peab läbima 16 tunnise koolituse, järgnevad korrad 8 või enam tunnised koolitused 

Kutse taotlemise tasud:

EKR 3 – 32 EUR
EKR 4 – 38 EUR
EKR 5 – 45 EUR

Tasutakse ERL kontole   EE552200221012348131  Swedbank.
Eesti Ratsaspordi Liit, selgitusse kutsetaotleja nimi.

Vastavalt EOK Kutse taotlemise tasu määradele, http://www.eok.ee/treenerite-kutseandmisealusdokumendid

Treenerikutse taotlemiseks tuleb pöörduda ERL koolitus- ja arendusprojektijuhi poole Therje@ratsaliit.ee