Treenerikutse taotlemine

Uuendused ratsutamistreenerite kutsetaseme taotlemisel:

 • Alates 2019.aastast toimub eriosakoolitus mitmes osas ja tasemete kaupa.
 • Treenerikutse taotleja või kutsetaset tõsta soovija peab osalema kõigil eriosakoolituste osadel, mis on suunatud taodeldavale tasemele.
 • Eriosakoolituste info avaldatakse Koolituskalendris eelinfona vähemalt 2 kuud ette ja täpsustatud info on leitav vähemalt 3 nädalat enne toimumise kuupäeva.
 • 2019.a. planeeritavad eriosakoolitused:
  EKR-5 taseme taotlejad – I osakoolitus: 20.01.2019 – Rahvusvahelistel võistlustel osalemise tingimused
  EKR-3 ja-4 tase – 30-31.03.2019 – eriosakoolitus I
  EKR-3,4 ja 5 tase – 7.04.2019 – eriosakoolitus II
  EKR-4 ja 5 tase – 11-13.06 – spordipsühholoog Poppy Blandford´i koolitus
  EKR-4 ja 5 tase – 19 – 21.06 – Stavros Georgopoulos´e koolitus treeneritele ja sportlastele


  NB! Eriosakoolitusi arvestatakse täiendkoolitusena taasatesteerimisel, kui koolituse juhendis pole märgitud teisiti!


Treenerikutse taotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama nõudeid dokumentidega:

Abitreeneri, EKR-3 kutse taotlemise täpsustatud eelduseks on:

 • Vanus vähemalt 18 aastat, soovitavalt keskharidus
 • Abitreeneri, EKR-3 tasemekoolituse läbimine mahus 60 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 30 tundi ja eriosakoolituseks 30 tundi).
  Selgitus:Üldosakoolitusi korraldavad Tallinna ja Tartu Ülikoolid. Koolituste info http://www.spordiinfo.ee/Treenerite-koolitused või Ratsaliidu koolituskalendris.
  Eriosakoolitus toimub 1 kord aastas kevadeti. Info Ratsaliidu Koolituskalendris.
  Kehalise kasvatuse ja/või spordialase kõrgharidusega taotlejatel võimalus üldosa läbida lihtsustatud korras.
  NB! Kui eriosakoolitus koosneb mitmest osast, siis on vajalik osaleda kõigil eriosakoolituste osadel, et arvestataks eriosakoolituse läbimist täies mahus!
 • ERL Rohelise Kaardi omamine
 • ERL Rohelise Kaardi väljaandmise koolituse läbimine
  RK väljaandmise koolitus toimub treenerite eriosakoolituse raames, kuid seda võidakse ka eraldi korraldada ning info ilmub Ratsaliidu koolituskalendris. 
 • Ratsutamise oskus tasemetel: koolisõit LRaskem , takistussõit 110 cm, maastikusõidu oskus.
  Ratsutamisoskust kontrollitakse eksami praktilises osas. Kui taotlejal on tulemused kasvõi ühel nimetatud tasemel, siis võib ta esitada komisjonile avalduse sellest eksamiosast vabastamiseks.
 • Vähemalt ühe nimetatud ratsaspordiala fikseeritud tulemus ERL-is nimetatud tasemel
 • Esmaabi 16 tunnise koolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul
  Esmaabikoolitus tuleb esmakordselt läbida 16-tunnisena. Edaspidi piisab 8-tunnisest esmaabikoolitusest. Aeg-ajalt korraldab ERL koostöös mõne tunnustatud esmaabikorraldajaga neid koolitusi ja infot leiate siis koolituskalendrist.
 • 4-6 kuu jooksul peale tasemekoolitust treeneri õppepraktika läbimine (sh rühmatreeningute juhendamine) min.10 tundi ja juhendaja kirjaliku soovituse omamine
  Õppepraktikat saab läbida mentortreenerite juures.
 • Soovituslikult õpilaste olemasolu

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taotlemise täpsustatud eelduseks on:

 • Abitreeneri, EKR-3 kutsetaseme omamine
 • Nooremtreeneri, EKR-4 tasemekoolituse läbimine mahus 100 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 50 tundi ja eriosakoolituseks 50 tundi)
  Üldosakoolitusi korraldavad Tallinna ja Tartu Ülikoolid. Koolituste info http://www.spordiinfo.ee/Treenerite-koolitused
  Eriosakoolitus toimub 1 kord aastas kevadeti, üldjuhul aprillis. Info Ratsaliidu Koolituskalendris.
  Kehalise kasvatuse ja/või spordialase kõrgharidusega taotlejatel võimalus üldosa läbida lihtsustatud korras.
  NB! Kui eriosakoolitus koosneb mitmest osast, siis on vajalik osaleda kõigil eriosakoolituste osadel, et arvestataks eriosakoolituse läbimist täies mahus!
 • ERL Rohelise Kaardi väljaandmise koolituse läbimine, kui varem pole läbitud.
 • Esmaabi koolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul
 • Vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreeneri, EKR-3 kutsetasemel
 • Enamus õpilasi omavad ERL Rohelist Kaarti
 • Õpilased osalevad ERL kalenderplaani võistlustel
 • Vaatlusanalüüs ja/või essee ja/või portfoolio. Täpsustatakse atesteerimisinfos

Treeneri, EKR-5 kutse taotlemise täpsustatud eelduseks on:

 • Nooremtreeneri, EKR-4 kutsetaseme omamine
 • Treeneri, EKR-5 tasemekoolituse läbimine mahus 140 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 70 tundi ja eriosakoolituseks 70 tundi)
  Viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidusega taotlejatele üldosa läbimine lihtsustatud korras
  NB! Kui eriosakoolitus koosneb mitmest osast, siis on vajalik osaleda kõigil eriosakoolituste osadel, et arvestataks eriosakoolituse läbimist täies mahus!
 • Vähemalt 3-aastane erialane töökogemus abitreeneri, EKR-3 ja nooremtreeneri, EKR-4 kutsetasemel kokku
 • Esmaabi koolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul
 • Õpilased omavad Rohelist Kaarti
 • Õpilased on järgusportlased ja osalevad soovitavalt EMV tasemel
 • Vaatlusanalüüs ja/või essee ja/või portfoolio. Täpsustatakse atesteerimisinfos.

Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid:

 1. kutset saab taodelda ainult Spordiregistris: https://www.spordiregister.ee/admin/
 2. esmaabi koolituse läbimise tunnistus tuleb laadida koolitustundide lehele
 3. vormikohane treeneri õppepraktika vorm koos juhendaja(te) soovitusega (nõutav EKR-3 tasemel) tuleb laadida Lisadokumentide lehele.
 4. vaatlusanalüüs või essee või portfoolio (nõutav EKR-4 ja -5 tasemel) esitamise nõue täpsustatakse eksamiinfos Ratsaliidu Koolituskalendris
 5. maksekorraldus tuleb laadida üles enne dokumentide esitamist.

Vanemtreeneri EKR-6; Meistertreeneri EKR-7 ja Eliittreeneri EKR-8 kutse taotlemise eeldused on kirjas Kutse andmise korras, mis on leitav Sport.ee kodulehel http://www.sport.ee/et/materjalid

Esmaabikoolituse tunnistus vastavalt sotsiaalministri määruse ˇˇTöötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kordˇˇ § 1.(1) 4)ettevõttes esmaabiandja väljaõpe ja täiendõpe, mis viiakse läbi ja tunnistus väljastatakse Sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutuses. Esmakordselt peab läbima 16 tunnise koolituse, järgnevad korrad 8 või enam tunnised koolitused 

Kutse taotlemise tasud alates 1.07.2018

EKR 3 – 40 EUR
EKR 4 – 47 EUR
EKR 5 – 56 EUR

Tasutakse ERL kontole   EE552200221012348131  Swedbank.
Eesti Ratsaspordi Liit, selgitusse kutsetaotleja nimi.

Treenerikutse taotlemise küsimustes palun pöörduda ERL koolitus- ja arendusprojektijuhi poole
Therje Prohorova
Therje@ratsaliit.ee