Treenerikutse taastaotlemine

Kutse taastaotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama läbitud täiendkoolitust, treenerikutse taset ja töökogemust dokumentidega:

Abitreeneri, EKR-3 kutse taastaotlemise täpsustatud eelduseks on:

 • Erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tundi
 • ERL Rohelise Kaardi väljaandmise koolituse läbimine, kui pole varem läbitud.
 • Esmaabi koolituse läbimine viimase 4 aasta jooksul
 • Töötamine erialal minimaalselt 1 aasta viimase 4 aasta jooksul.
 • Töötamine treenerina (sh, ratsakooli õpperühma treenerina), kelle õpilased omavad Rohelist Kaarti, fikseeritud võistlustulemused klubi/ratsakooli tasemel.
 • Vaatlusanalüüs, essee või portfoolio

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taastaotlemise täpsustatud eelduseks on:

 • Erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tundi EKR-4 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul
 • Esmaabi koolituse läbimine viimase 4 aasta jooksul
 • Töötamine treenerina (sh ratsakooli õpperühma treenerina), kelle õpilased omavad Rohelist Kaarti, võistlustulemusi ERL kalenderplaani võistlustel. Soovitav järgusportlaste olemasolu.
 • Vaatlusanalüüs, essee või portfoolio

Treeneri, EKR-5 kutse taastaotlemise täpsustatud eelduseks on:

 • Erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tundi EKR-5 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul
 • Esmaabi koolituse läbimine viimase 4 aasta jooksul
 • Töötamine treenerina (sh ratsakooli õpperühmade vastutava treenerina), kelle õpilased omavad Rohelist Kaarti, on järgusportlased ja kes võistlevad ERL kalenderplaani võistlustel, soovitavalt EMV-l ja RV-l tasemel.
 • Vaatlusanalüüs, essee või portfoolio

Kutse taastaotlemisel esitatavad dokumendid:

 1. Koopia täienduskoolitust tõendavatest dokumentidest
 2. Esmaabi koolituse läbimise tunnistus
 3. Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
 4. Koopia isikut või haridust tõendavast dokumendist, kui andmed on muutunud
 5. Vaatlusanalüüs, essee või portfoolio

Kõik dokumendid esitatakse Spordiregistrisse. Välja arvatud portfoolio, mille kohta edastatakse eraldi info.

Vanemtreeneri EKR-6, Meistertreeneri EKR-7 ja Eliittreeneri EKR-8 kutse taastaotlemise eeldused on kirjas Kutse andmise korras, mis on leitav EOK kodulehel http://www.eok.ee

Kutse taastaotlemise käigus ei ole võimalik kutse taset tõsta. Taseme tõstmiseks loe infot rubriigist Kutse taotlemine ja tõstmine.

Esmaabikoolituse tunnistus vastavalt sotsiaalministri määruse ˇˇTöötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kordˇˇ § 1.(1) 4)ettevõttes esmaabiandja väljaõpe ja täiendõpe, mis viiakse läbi ja tunnistus väljastatakse Sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutuses.
Esmakordselt peab läbima 16 tunnise koolituse, järgnevad korrad 8 või enam tunnised koolitused

Kutse taastaotlemise tasud:

EKR 3 – 32 EUR
EKR 4 – 38 EUR
EKR 5 – 45 EUR

Tasutakse ERL kontole EE552200221012348131 Swedbank.
Eesti Ratsaspordi Liit, selgitusse kutse taastaotleja nimi.

Treenerikutse taastaotlemiseks tuleb pöörduda ERL koolitus- ja arendusprojektijuhi poole. E-mail: Therje@ratsaliit.ee