Järgusüsteem kuni 31.05.2017

2011. aastal sai alguse ERL uus järkude süsteem. Selle eesmärgiks on luua astmeline struktuur, mille põhjal saaksime ära märkida ja klassifitseerida ja tunnustada meie sportlaste saavutusi. Loodetavasti suurendab see meie noorte seas huvi võistlusspordi vastu ning motiveerib nende sportlikku arengut.

Järgusüsteemi aluseks on sportlaste jaotus vastavalt nende tasemele RK, III, II, I ja Meistriklassiks.

Järgusüsteem on tööriistaks ratsutamistreenerile, et määrata ära ratsutamisega tegelevate sportlaste tase võistlusalade kaupa. Lisaks sportlaste motiveerimisele on järgusüsteem ka heaks vahendiks treeneritöö tulemuslikkuse hindamisel. Treenerid peaksid julgustama oma õpilasi järgunorme täitma ja neid ERL-s kinnitama, kuna õpilaste järgunormide täitmine saab olema treenerite taasatesteerimise juures oluliseks teguriks.

ERL järkude täitmise normatiivid ja info

RK ehk ROHELINE MÄRK

Roheline Märk ehk RK Märk on ERL järgusüsteemi esimene aste ehk esimene teenetemärk.

RK ehk Rohelise Märgi saab Rohelise Kaardi (RK) programmis osaleja pärast RK eksami edukat sooritamist.

Märki võivad RK programmi läbi teinud ratsutajad kanda oma võistlusriietusel.

III JÄRK
III järk on ERL järgusüsteemi teine aste.

III järgu saamiseks tuleb täita järgmised normid:

Järk

Takistussõit

Koolisõit

Kolmevõistlus

III

2 x 90-105 cm
0 kp

või

2 x A skeem
62%

või

2 x Kerge 90
65 mp

II JÄRK
II järk on ERL järgusüsteemi kolmas aste.

II järgu saamiseks tuleb täita järgmised normid:

Järk

Takistussõit

Koolisõit

Kolmevõistlus

II

2 x 110-125 cm
0 kp

või

2 x L skeem
62%

või

2 x Keskmine 100
65 mp

I JÄRK
järk on ERL järgusüsteemi neljas aste.

I järgu saamiseks tuleb täita järgmised normid:

Järk

Takistussõit

Koolisõit

Kolmevõistlus

I

1 x 130-145 cm
0 kp

või

1 x M skeem
64%

või

1 x Keskmine 105
65 mp

MS ehk MEISTRIKLASS
MS järk on ERL järgusüsteemi viies ja kõige kõrgem aste.

Meistri järku saab täita ainult EMV või rahvusvahelistel võistlustel.

MS järgu saamiseks tuleb täita järgmised normid:

Järk

Takistussõit

Koolisõit

Kolmevõistlus

Meister

1 x 150+ cm
4 kp

või

1 x GP
64%

või

1 x Raske 115
65 mp

JÄRKUDE TÄITMISE ÜLDISED NÕUDED
Järgusüsteemi kvalifikatsioonivõistlustena lähevad arvesse ainult ERL ja FEI kalenderplaani võistlused.

Järgusüsteemiga liitumine eeldab sportlaselt ERL aastase võistluslitsentsi omamist.

Takistussõidus lähevad järgu täitmiseks arvesse järgmiste artiklite järgi läbi viidud parkuurid:
– kõik art. 238 sõidud, kusjuures ümberhüpete korral loeb põhiparkuuri tulemus
– kõik art. 273 kahevoorulised sõidud, kusjuures loeb esimese vooru tulemus
– art. 274 kahefaasilised sõidud, kus teine faas ei ole Tabel C, mõlemad faasid 0kp

Koolisõidus ei lähe järgu täitmiseks arvesse abiratsmetega skeemid (s.h. Koolisõidu ABC Algtase, Ratsakoolide Meistrivõistlused vms.) ega kollegiaalse hindamisega noorhobuste skeemid.

III ja II järgu taotlemisel on soovitav täita nii kooli- kui takistussõidu normid.

III kuni I järgu tulemusi arvestatakse tagasiulatuvalt alates aastast 2009 (k.a.).
Meistrijärgu normide täitimise suhtes tagasiulatuvuse piirangut ei ole.

JÄRGUNORMIDE VÕRDLUSTABEL

Järgud

Takistussõit

Koolisõit

Kolmevõistlus

RK RK eksami sooritamine
III

2 x 90-105 cm
0 kp

või

2 x A skeem
62%

või

2 x Kerge 90
65 mp

II

2 x 110-125 cm
0 kp

või

2 x L skeem
62%

või

2 x Keskmine 100
65 mp

I

1 x 130-145 cm
0 kp

või

1 x M skeem
64%

või

1 x Keskmine 105
65 mp

Meister

1 x 150+ cm
4 kp

või

1 x GP
64%

või

1 x Raske 115
65 mp

KUIDAS JÄRKU TAOTLEDA?
Järgud kehtivad alles pärast nende kinnitamist ERL-s.

Järgu saamiseks peab sportlane ise initsiatiivi ilmutama ning oma normatiividele vastavad tulemused RATSANETIS järgutaotlusse kirja panema.

Ära tuleb märkida vastava taseme kvalifikatsioontulemus ERL või FEI kalenderplaani võistluselt ning võistluse koht ja aeg, kus ja millal normatiiv täideti.

III kuni I järgu tulemusi arvestatakse tagasiulatuvalt alates aastast 2009 (k.a.). Meistrijärgu normide täitimise suhtes tagasiulatuvuse piirangut ei ole.

Soovi korral võib sportlane märkida täidetud normatiivid ise ka oma järguraamatusse. Järguraamatu lehed leiate RK raamatu keskelt.

KUIDAS MA TEAN, ET MINU JÄRK ON KINNITATUD?
Kui RATSANETI administraator järgutaotluse kinnitab, saadetakse taotluse esitajale seda kinnitav teade e-posti teel.
Samuti võid seda ise kontrollida RATSANETTI sisse logides.
KUIDAS MA JÄRGUMÄRGI KÄTTE SAAN?
RK raamatu ja järgu märgi saate kätte ERL Tallinna büroost. Palume selles suhtes eelnevalt kokku leppida vormi kaudu kontaktide lehekülje lõpus, valides sealt RK/järgu kätte saamise.

Märgi väljastamise- ja märgiomanike arvestusega seotud kulu kannab ERL.