ERL arengukava

Eesti Ratsaspordi Liidu (ERL) arengukava aastateks 2014-2020 (edaspidi arengukava) on ette valmistanud ERL tegevjuhtkond, koos võistlusalade manageridega. 6. veebruaril 2013. a toimus Tartus tegevjuhtkonna seminar, millel lepiti kokku arengukava koostamise aluseks olevas ratsutaja osalusmudelis ratsaspordis (vt joonis allpool).

Arengukava_1

 

Erinevatel etappidel on ratsutaja kompetentsid ja ka motivatsioon osaleda ratsaspordis erinevad. Näiteks, (taas)alustamise või vabaaja veetmise ja tervisespordi etappidel kujunevad välja ratsutaja baasoskused (Rohelise Kaardi tase). Vabaaja veetmise ja tervisespordi etappidel ei osale ratsutajad veel võistlustel. Ratsaspordis osalejaid motiveerib hobustega ajaveetmise võimalus, uute oskuste omandamine, aktiivne eluviis. Tervisespordi alla kulub ka hipoteraapia valdkond. Harrastusspordi all mõeldakse antud skeemis vanuseklasside kaupa kuni EMV tasemini võistlevate sportlaste osalust (esimene võistlusspordi tase). Sellel tasemel saab treeningutes oluliseks eesmärk osaleda võistlustel. Ratsutaja keskendub rohkem isiklike tulemuste parandamisele spordis. Saavutussportlasi, vanuseklasside kaupa alates EMV tasemest ja rahvusvahelisel tasemel võistlejad 8-l FEI distsipliinil, sh parasport, ja eliitsportlasi motiveerib tihe rahvuslik ja rahvusvaheline konkurents. Sportlase arengu seisukohast võib rääkida juba professionaalsest karjäärist ratsaspordis.

Ratsasspordi harrastamise võimaluste kvaliteeti määravad erinevatel osaleja arenguetappidel sellised tegurid nagu: kandepind (infrastruktuur, reeglid ja regulatsioonid, ratsaspordikoolid, üldine keskkond), treenerid, teised sportlased, ratsaspordiklubide tegevus ja hobused (kättesaadavus, väljaõpe).

Arengukava koostamise käigus viidi läbi eelmise, 2008-2013 arengukava, tulemuste analüüs. Ratsaspordi olukorra kaardistamiseks ja strateegiliste eesmärkide sõnastamiseks toimus veebruaris – märtsis 2013. a neli mõttekoda. Mõttekodades osalesid ratsaspordiklubide esindajad, treenerid, sportlased, ametnikud, veterinaarid jt, kokku üle 60 inimese. Lisaks laekus mitu kirjalikku ettepanekut. Märtsis – aprillis 2013. a viidi läbi küsitlus treenerite seas. 28. märtsil 2013. a arutati arengukava

eelnõu ERL Üldkogul ja 2013.a. aprilli juhatuse koosolekul. Seejärel kiitis 07.05.2013 arengukava eelnõu heaks ERL juhatus. Arengukava tekst on avaldatud ERL veebilehel. Arengukava vaadatakse üle 2017. a, koos uue juhatuse valimisega, sh koostatakse raport ning korrigeeritakse järgmise perioodi tegevuskava.

Siit saad alla laadida ERL arengukava dokumendi.

Üles laadimise kuupäevMärkusedAva dokumentVaadatud

ERL arengukava 2014-2020

16/10/2014 – 15:58Ava dokument1878

ERL arengukava täitmise aruanne (2013-2017)

15/05/2017 – 13:06Ava dokument745