Koolituste materjalid

Siia lehele lisame erinevaid materjale toimunud koolitustelt.


Treenerite eriosakoolituse 3-4.10.2020 materjalid:
Sissejuhatuse esitlus
Ratsutamistreenerite erialane konspekt
Loengute videod
Kodused ülesanded ja testid on teemade juures märgitud punasega!

Kõik kodused ülesanded ja testid peavad olema esitatud ja lahendatud 13.oktoobri lõunaks!
8.oktoobri seisuga on kõik testid siin lehel nähtavad ja rohkem ei lisata!


Veterinaaria lisamaterjal konspektile, Triin Tohver
EKR-3 tasmele:
1. Hobuse anatoomia ja füsioloogia
2. Et hobune oleks terve – soovitused
3. Hobuse hammaste kontroll
4. Gripi vastane vaktsineerimine
5. Hobuste köha
6. Levinumad haigused
7. Longe 1, Longe 2, Longe 3, Longe 4, Longe 5, Longe 6
EKR 4 – 5 tasemele:
1. Haavad ja haavaravi
2. Kiireloomulised ortopeedilised probleemid
3 . Longe 1-6 ülal.

Koolituse esitlus EKR-3 tasemele
Koolituse esitlus EKR-4 ja -5 tasemele

Hobuste söötmine(Ingrid Pärg) – iseseisev õpe, EKR-3 tase

Hobuse värkimine ja rautus, (video)Margus Kurgvel – iseseisev õpe EKR-3 tasemele.

Hobuste vedu, doping, vaktsineerimine ja pidamine, Andres Tuvi:
1. Hobuste vedu, teekonnaleht 1 – 3
2. Hobuste vedu, teekonnaleht 4
3. Hobuste vedu, teekonnaleht 5
4. Hobuste vedamine
5. Haagiste kasutamine
6. Vedajate koolitus
7. Registreerimine vedajate koolitusele
8. Loomade vedamisega tegelev ettevõte – taotlus
9. Pädevustunnistuse taotlus
10. Vastavussertifikaadi taotlus
11. Veoloa taotlus
12. Doping 2020
13. Gripivaktsineerimine 2020
14. Hobuste pidamine 2020
15. Võistlustel osalemine, ülevaatus, 2020

TEST iseseisva õppe kohta koduse tööna 4 ja 5 tasemele T.Tohveri materjalide põhjal.
KONTROLLTEST EKR-3 taseme taotlejatele eksamiks ja taasatesteerijatele.
Kõik teised materjalid koos konspektiga on aluseks treenerite eksamiküsimuste koostamisel.


Lisamaterjal konspektile ´´Treeneri tähtsus talli ja ratsakooli maine kujundamisel´´ (kliki selel)
Treeneri tähtsus talli ja ratsakooli maine kujundamisel
(Merike Udrik-Õispuu) – kodune ülesanne EKR-3 tasemele. Vastused saata meilile Therje@ratsaliit.ee hiljemalt 13.10.


Juriidika esitlus (kliki sellel). Testi seekord ei tule. 🙂


Takistussõit: Esitlus koolituselt, TEST 3 ja 4.tasemele ja väga soovituslik 5.tasemele!
EKR-4 ja -5 tasemele iseseisva õppe kohta TEST.
Testi küsimused on allolevatest videotest
Mastering Showjumping: https://www.youtube.com/watch?v=l8rrUqovYAA
Ratsastus takistussõitjatele: https://youtu.be/iz7SUGkK23k


Koolisõidu esitlus (kliki sellel). TEST 4 ja 5 taseme iseseisvale õppele. Soovituslik ka 3. tasemele enesekontrolliks.


Kolmevõistluse loengu esitlus (kliki sellel). Lisaks tutvuge kindlasti konspektiga!


Treeneri eetika – Teadlik Teadmine_konspekt. Krista Raidmets.
Lisaks on vajalik tutvuda Ratsaliidu kodulehel (kliki sellel) treeneri käitumiskoodeksiga.


Algväljaõppe loengu esitlus
Lisaks tuleb läbi töötada konspektist algväljaõppe osa


Organisatsioon – iseseisev õpe Ratsaliidu kodulehel:
Ajalugu
Organisatsioon


Antidoping treeneritele – iseseisev õpe konspektist.
https://antidoping.ee/


Erivajadustega inimene – iseseisev õpe konspektist


Määrustikud.
Allolev takistussõidu test on vajalik lahendada EKR-3 taseme taotlejatel ja taasatesteerijatel, samuti EKR-4 ja -5 taseme taotlejatel ja taasatesterijatel, kelle õpilased osalevad TS võistlustel.
Takistussõidu määrustiku test  

Varasemad materjalid, mis ei kuulu treeneritekoolituse programmi hulka 3-4.oktoobril:

Materjalid antidopingu koolituselt

Sportlased FEI võistlustel_materjalid Ülle Taru

Rahvusvahelistel võistlustel osalemine_materjalid Hillar Talts

Hobuste gripi vaktsineerimine_materjalid Ruila Kliinik

Võistlustel osalemise veterinaarsed aspektid_materjalid Andres Tuvi