Teretulemast ERL infosüsteemi!


ERL infosüsteem ehk Ratsanet sisaldab Eesti Ratsaspordi Liiduga seotud inimeste, ratsaspordiklubide, nende liikmete ja hobuste andmebaase. Infosüsteemi saavad sisse logida süsteemi sisestatud inimesed, klubide administraatorid ja ERL tegevteenistus. Sisse logimisel saavad kasutajad vaadata ja muuta üksnes enda andmeid.

Kalenderplaan

Siin saab vaadata:
- möödunud ja tulevasi võistlusi
- võistluste juhendeid
- võistluste tulemusi

Võistlusele registreerimine

Võistlustele registreerimise tingimused on järgmised:
- registreerida saavad vaid keskkonda sisse logitud kasutajad;
- registreerimine on avatud kuni kalendriplaanis märgitud tähtajani;
- registreeringut on võimalik muuta, parandada, kustutada - seda kõike kalendriplaanis märgitud registreerumise lõpptähtajani.

Võistlusele registreerimiseks leia kalenderplaanist võistlus ja registreeri vastavasse klassi.

Isikute andmebaas

Siin saab vaadata ja kontrollida:
- Rohelise Kaardi (RK) staatust ja numbrit
- klubilist kuuluvust
- võistluslitsentsi kategooriat ja kehtivust
- kinnitatud järke
- võistluste tulemusi

Enda detailsemate isikuandmete vaatamiseks, muutmiseks ja vastavate avalduste esitamiseks peab sisse logima.

Hobuste andmebaas

Siin saab vaadata ja kontrollida:
- infot hobuse kohta
- hobuse võistluslitsentsi kehtivust
- võistluste tulemusi

Leitud vigade korral või andmete täpsustamiseks palume võtta ühendust ave@ratsaliit.ee
NB! Hobustel, kes ei ole EHS-s või ESHKS-s arvel, on vanemad alles sisestamisel.

Ratsaspordiklubid

ERLi liikmeskonda kuulub ca 40 mittetulundusühingut-klubi, ratsaspordikooli, seltsi, ühingut ja ühendust.
Infosüsteemi klubide registrist saab vaadata:
- klubide kontaktandmeid
- klubide lühitutvustust, sh tegevuspiirkond ja spetsialiseerumine

NB! Klubide andmeid saab infosüsteemi lisada ja neid muuta klubi administraator. Administraatori määramiseks palume võtta klubil ühendust Ave Taltsiga (ave@ratsaliit.ee).

Avaldused

Siit leiad vajalikud avaldused:
1. Rohelise Kaardi programmiga liitumiseks.
Alates 1. jaanuarist 2013 on kõikidele sportlase litsentsi omanikele automaatselt välja antud RK numbrid ja nende andmed on kantud ERL infosüsteemi!
2. ERLile oma klubilisest kuuluvusest teatamiseks (vajalik võistluslitsentsi saamiseks).
3. Võistluslitsentsi kategooria muutmiseks (ainult sisse logitud kasutajale).
4. Järgu taotlemiseks vastavalt täidetud normatiividele (ainult sisse logitud kasutajale).
5. Hobuse registreerimiseks (vajalik hobuselisele võistluslitsentsi saamiseks).
Alates 1. jaanuarist 2014 peavad kõik ERLi kalenderplaani rahvuslikel võistlustel osalevad hobused/ponid olema ERLis registreeritud ehk omama ERLi hobuse litsentsi. Toiming on ühekordne ja tasuta.