est | eng

Harrastussport ja harrastussportlase võistluslitsents

Taotledes ERL harrastussportlase litsentsi näitab ratsutaja oma soovi kuuluda ratsaspordi harrastussportlaste võistlusklassi ja panna oma ning enda hobuse võimeid proovile võistlussituatsioonis.
Harrastusspordina käsitletakse sportlikku tegevust, mis on suunatud edu saavutamisele avalikus konkurentsis. Harrastussportlane tegeleb ratsutamisega põhitegevusest vabal ajal naudingu ja rahulolu saavutamiseks. Neid ratsanikke, kes tegelevad professionaalselt hobuste ratsastuse ja/või treeneri tööga, väärtustame kui ratsaspordi professionaale ning julgustame taotlema seenioridele mõeldud litsentsi.
Harrastussportlane juhendub ERL kalendriplaanivõistlustel osaledes kõikidest ERL regulatsioonidest, sh ERL üldmäärustik ja ratsaspordialade määrustikud (http://www.ratsaliit.ee/est/g17).

Harrastussportlane väärtustab ratsaspordi traditsioone ja aitab oma võimaluste piires kaasa ratsaspordi arengule, näiteks tegutsedes aktiivselt vabatahtlikuna Eesti ratsaspordi korralduses ja rääkides kaasa ratsaspordi küsimustes.

Harrastussportlaste võistlusklassi ajaloost:

Harrastussportlaste võistlusklass Eestis on välja kasvanud juba 1980-ndatel aastatel peetud populaarsetest ratsaspordi veteranide takistussõitudest, mida peeti tolle aja erinevatel tähtpäevadel ja populaarsetel ratsavõistlustel. Eesti iseseisvuse taastamise algusajast saadik on pidevalt suurenenud ratsakoolides ning klubides ratsutamist harrastavate laste, noorte ning täiskasvanute arv, kellest paljudest on nüüdseks juba sirgunud edukad sportlased, teised aga jätkanud ratsutamise harrastamist hobitegevusena ratsakoolides või tegutsevad harrastajatena juba ise hobuseid omades.

Ratsasportlased võistlevad 21 aasta vanuseni laste-, juunioride- ja noorteklassides, alates 22 aasta täitumise aastakäigust seenioride võistlusklassis. Seoses täiskasvanud hobiratsutajate arvu pideva suurenemisega tekkis ka vajadus spetsiaalse võistlusklassi loomise järele vanuseliselt seenioride klassi kuuluvate inimeste, kuid ratsutamist hobikorras harrastavate ratsutajatele. Harrastusratsutajal on alati võimalus üle minna tegevsportlaseks ja veteransportlastel on teatud tingimustel õigus startida harrastussportlaste klassis. Harrastajatele on spetsiaalsed võistlusklassid kooli- ja takistussõidus, üldjuhul on olnud võimalus kaasa lüüa ka kolmevõistluse tutvumisklassides.

Alates 2008. aastast on hobiratsutajatel ka oma Eesti Ratsaspordi Liidu harrastussportlase võistluslitsents.

Head harrastamist ja häid starte!

Tutvuge lisaks ka harrastajate võistlusklassi reeglistikuga (leiate Harrastusspordi alammenüüst).

ERL harrastusspordi manager on Tatjana Kiilo tatjana.kiilo@gmail.com, 5106694
banner

banner

banner

bannerbanner

banner

banner