est | eng

Eesti Ratsaspordi Edendamise Sihtasutus

 

Sihtasutuse 3. (2014.a.) taotlusvoor laste-ja noortespordi arendamise stipendiumile, kogusummas 10 000 EUR

Eesmärk – Stipendiumi eesmärgiks on edendada laste-ja noortespordi arengule orienteeritud tegevusi, mille tulemuslikkust on võimalik mõõta. Eelistatud on uudne lähenemine ja uued ideed, mis on suunatud võimalikult suurele kasusaajate ringile . Programm ei toeta materiaalsete vahendite soetamist.
Taotlejad – Eesti Ratsaspordi Liidu (ERL) liikmes-klubid. Üks taotleja võib esitada mitu taotlust.
Toetatavad tegevused:
- Süsteemsete treeningute läbiviimine poni-, juunioride- ja noorteklassis, vastavalt eesmärgipärasele treening-ja võistluskavale.
- Klubi võistkonna (min. 3 liiget) ettevalmistus ja osalemine EMV-l või rahvusvahelistel võistlustel
- Ratsaspordialaste info-, õppe- ja juhendmaterjalide ning trükiste väljaandmine
- Kõigile ERL-i liikmetele avatud ratsaspordialased koolitusüritused
- Noortele suunatud võistluse läbiviimine
Toetatavad kulud:
- Stipendiumid atesteeritud ratsutamistreeneritele
- Võistlustest osavõtumaksud, transpordikulud, inimeste-ja hobuste majutuskulud
- Võistluste korraldamisega seotud kulud, v.a. auhinnarahad
- Koolitusürituste korralduskulud
- Ratsaspordialaste info-, õppe- ja juhendmaterjalide ning trükiste väljaandmise kulud, v.a. autoritasud
Toetuse määr – toetuse piirsumma ühe taotleja kohta on 2000 EUR ERL liikmes-klubi ühe projekti kohta
Toetuse väljamaksmine toimub:
- 60% taotluse rahuldamisel ja lepingu sõlmimisel
- 40% peale projekti lõppemist ning aruande esitamist

Taotlusi saab esitatada üks (1) kord aastas, hiljemalt 10.märtsiks (10.03.), kas paberkandjal aadressil: Eesti Ratsaspordi Liit Pirita 12, Tallinn 10127 (taotlus peab laekuma märgitud tööpäeva piires käsipostiga või kandma vastava kuupäeva postitemplit) või digitaalallkirjaga aadressil sihtasutus@ratsaliit.ee . Taotlused vaatab üle SA nõukogu ja otsus taotluse kohta tehakse ühe kuu jooksul (hiljemalt 10.04.).  Info ja kontakt sihtasutus@ratsaliit.ee.  

 Taotluse vorm  s1978  s1976
 Aruande vorm  s1978  s1976
 

    

    

s2744banner

banner

banner

bannerbanner

banner

banner