est | eng

Edetabelitest üldiselt

 • Takistussõidus, kolmevõistluses ja kestvusratsutamises peetakse edetabeleid nii sportlaste kui paaride põhiselt neljas vanuseklassis - seeniorid, noored ratsanikud, juuniorid ja poniratsutajad. Nendele lisanduvad veel kõikide paaride, hobuste ning ponide edetabelid.
 • Koolisõidus peetakse edetabeleid samuti eelpool toodud vanuseklassides, kuid ainult paaride põhiselt.
 • Eelpool toodud aladel jagatakse edetabeli punkte vastavalt sportlase vanuseklassile ja sellele, kellele võistlusala on avatud.
  Näide: kui poniratsanik võidab kõigile avatud võistlusala, siis saab ta võidupunktid kõikide vanuseklasside edetabelitesse, aga kui võistlusala on avatud ainult poniklassi ratsanikele, siis saab ta punkte ainult selle vanuseklassi edetabelites.
 • Rakendispordis peetakse edetabeleid kutsarite põhiselt vastavalt rakenditüübile - kas ühene või paarisrakend ning kas poni- või hobuserakend.
 • Harrastussportlastele peetakse takistussõidus, koolisõidus ja kolmevõistluses eraldi edetabeleid sportlaste põhiselt
 • Kui mistahes alal osaletakse ühe stardiga mitmes arvestuses, siis punkte saab vaid selles, mis rohkem punkte annab. Punktisumma võrdsuse korral loeb see, kummal juhul saab punkte rohkematesse edetabelitesse.
  Näide: võistlusalal on eraldi arvestused avatud klassile ja noortele ratsanikele. Juunior, kes osales ühe stardiga mõlemas arvestuses, võitis noorte arvestuse (30p.), kuid avatud klassis sai 5. koha (25p.) - 30p. punkti saab ta noorte ratsanike ja juunioride edetabelitesse.
 • Edetabelitesse saavad punkte ratsaliidus registreeritud sportlased ja hobused, kellel on tasutud aastane või ühekordne litsentsitasu. Segapaaridest, kus üks osapool on registreeritud ja teine mitte, saavad punkte ainult registreeritud vastavalt sportlaste või hobuste edetabelis, paaride edetabelisse nad punkte ei saa. Välismaalastele kuuluvad hobused saavad hobuste edetabelitesse punkte juhul, kui nad on siin registreeritud ja nende eest makstud vastav litsentsitasu.
 • ERL poolt peetavate edetabelite jõustumise tähtaeg on 60 päeva arvates vastava edetabeli avaldamisest. Hilisemaid pretensioone edetabelite pidamise kohta ei arvestata.banner

banner

banner

bannerbanner

banner

banner