est | eng

ÜLDISELT

Laias laastus jagunevad võistlused kaheks - rahvuslikud ja rahvusvahelised. Siinkohal anname lühiülevaate, mida kumbki endast kujutab. Rohkem infot võistluste kohta (määrustikud, juhendid, tulemused jne.) leiate menüüst Võistlussport.

Võistlustel osalemistingimustega saate tutvuda meie kodulehel menüüst Võistlustel osalemine → Sportlased / Hobused.

Rahvuslikud võistlused

Rahvuslikeks võistlusteks loetakse võistlused, mis viiakse läbi vastavalt Eesti Ratsaspordi Liidu (ERL) Üldmäärustikule (ÜM) ja konkreetse võistlusala määrustikule ning kuuluvad ERL-i kalenderplaani.

Võistlusi korraldatakse peamiselt neljas vanuseklassis - seeniorid (18 a. ja vanemad), noored ratsanikud (16-21 a.), juuniorid (14-18 a.) ja poniratsutajad (kuni16 a. ratsanikud ponidel, s.t hobustel turjakõrgusega kuni 148 cm, koos raudadega 149 cm). Nendele lisanduvad noorhobuste klassid (4-6 aastased hobused). Enim levinud on siiski avatud klassid, kus saavad kõik osaleda, kuid tehakse ka nö. piiratud osavõtuga klasse (nt. kuni 15-aastased ratsanikud). Võistlev hobune peab olema vähemalt 4-aastane ning lähtudes hobuse heaolust on ühel hobusel lubatud päevas teha kaks starti.

Iga konkreetse võistlusala määrustikust tulenevalt võib olla täiendavaid piiranguid mõnes konkreetses võistlusklassis startimiseks - näiteks kvalifikatsiooninormide täitmine või vanuseline alampiir.

Tähtsaimad rahvuslikud võistlused on tiitlivõistlused ehk Eesti Meistrivõistlused (EMV), millede käigus antakse ERL-i poolt välja auhind ja tiitel. Üldjuhul peetakse meistrivõistlusi kõikidel aladel kõikides vanuseklassides.

Iga konkreetse võistluse kohta avaldatakse ERL-i kalenderplaanis juhend, mis sisaldab kogu vajaliku informatsiooni võistluse kohta nii võistlejatele kui hobuseomanikele. Võistlusele registreerumine käib vastavalt juhendis sätestatule ERL-i standardsel registreerimislehel (ÜM Lisa 4).

Rahvusvahelised võistlused

Rahvusvahelisteks võistlusteks loetakse võistlused, mis viiakse läbi vastavalt Rahvusvahelise Ratsaspordi Liidu (FEI) Üldmäärustikule ja konkreetse võistlusala FEI määrustikule ning kuuluvad FEI kalenderplaani.

Nimetatud võistlused ja juhendid on samuti avaldatud ERL-i kalenderplaanis, kui need toimuvad Eestis või ERL on saanud kutse neil võistlustel osalemiseks. FEI võistlustele registreerimised toimuvad ainult Eesti Ratsaspordi Liidu kaudu ning kõik vastavatel võistlustel osalemised tehakse teatavaks läbi ERL-i. Eestis toimuvatele FEI võistlustele saavad meie sportlased oma registreerimised saata küll otse vastavalt juhendis toodule, kuid need siiski kooskõlastatakse ERL-ga ning ilma viimase heakskiiduta võistlusele osalema ei pääse.

 
banner

banner

banner

bannerbanner

banner

banner