est | eng

TREENERIKUTSE 

Eesti Olümpiakomitee (EOK) koostöös Kutsekojaga on välja töötanud kõikidele spordialadele ühtse treenerite kutsesüsteemi, mis on vastavuses Eesti ja Euroopa Kutsekvalifikatsiooniraamistikuga (EKR ja EQF).
Selle alusel on soovijatel võimalus vastavalt oma töökogemusele ja läbitud koolitustele saada kas abitreeneriks (EKR-3), nooremtreeneriks (EKR-4), treeneriks (EKR-5), vanemtreeneriks (EKR-6), meistertreeneriks (EKR-7) või eliittreeneriks (EKR-8).
Kutsesobivust otsustab EOK kui kutseandja poolt kinnitatud iga alaliidu juurde moodustatud kutsekomisjon ühtsete standardite alusel.
Vastavalt Spordiseadusele on treener sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spetsialist, kellel on treenerikutse ning kes on kohustatud tagama sportliku treeningu aluspõhimõtete järgimise ja ohutuse ning jälgima treeningukoormuse vastavust juhendatavate tervislikule seisundile.
Treenerina on õigus töötada ainult neil, kes on edukalt sooritanud eksamid ning omandanud EOK ja Kutsekoja poolt väljaantud kutsetunnistuse, mida tuleb uuendada iga 4 aasta tagant vastavalt taasatesteerimise korrale.
Eksamitele lubatakse neid, kes on läbinud Eesti Ratsaspordi Liidu (ERL) või teised kutsekomisjoni poolt aktsepteeritud koolitused.
Eksam toimub üks kord aastas – sügiseti (oktoober – detsember).
 

14.oktoobril 2014 toimuva kutseeksami kohta saate lugeda infot siit: http://treenerikoolitus.wordpress.com/

21.novembril 2013.a. kinnitas SA “Kutsekoda” Kultuuri kutsenõukogu uued treenerite kutsestandardid ja kutse andmise korra. Vt. ka uued kutse andmise korra juhendid.  
Vastavalt Kutse andmise korralde kehtestas ERL:  Ratsutamistreenerite kutseandmise eeltingimused_2014.12.02 (kliki sellel),  kus on kirjas täpsustatud eeltingimused, mis tulenevad ratsaspordi erialasest spetsiifikast.

Kutse taotlemiseks või taastaotlemiseks tuleb pöörduda koolitus- ja arendusprojektijuhi poole.
Therje Prohorova, Therje@ratsaliit.ee, 56 599 05
Merle Männik, Merle@ratsaliit.ee, 51 56 637

  • Kutse taotlemise ja taastaotlemise vormid – taotlus doc   pdf
  • CV vorm doc
  • EKR tase 3 – 5 (varasem I – III tase)  treenerite  spordi üldainete õppekavad ja õppematerjalid leiad siit
  • Ratsutamistreenerite õppekava - pdf
  • Õppepraktika kord ja aruanne - doc   pdf
     

Lähenevate treenerikoolituste ja atesteerimiste kohta leiate jooksvalt infot kodulehelt http://treenerikoolitus.wordpress.com/

FEI treenerikutse

Eesti Ratsaspordi Liit viib läbi koostöös ülemaailmse katusorganisatsiooniga FEI (Fédération Equestre Internationale) lisaks rahvuslikule ka rahvusvahelist treenerikutseõpet.  

FEI treenerikoolituse süsteem, kasutades selleks heakskiidetud õppekava, on loodud abistamaks rahvuslikel alaliitudel luua oma treeningstruktuuri ja arendamaks kohalikku ratsassporti kasutades kohalikke treenereid, kes omavad kindlat tunnustatud taset ja on atesteeritud nii rahvusliku alaliidu, kui ka FEI poolt. Treenerite õppekava (olles orienteeritud võistlusspordile) põhineb koolitustel, mida viivad läbi FEI tunnustatud juhendajad (FEI Tutors). Nende juhendamisel toimuvad erineva tasemel treenerikoolitused (Level 1 ja Level 2) ning tulevikus valitakse nende seast välja regionaalsed juhendajad (Regional Tutors), kes omakorda jätkavad tunnustatud treeningsüsteemi loomist oma regioonis.

Osalemise tingimused FEI Level 1 treenerikoolitusel

-         Vanus vähemalt 18 a
-         Teadmised hobustest, hobuste käsitlemisest
-         ERL soovitus osalemiseks
-         Esmaabikursuse läbimise sertifikaat (soovituslik)
Valiku osalemise kohta soovijate seast teeb ERL

Osalemise tingimused FEI Level 2 treenerikoolitusel
-          Vanus vähemalt 21 a
-          Osalejad valitakse välja soovijate seast rahvusliku föderatsiooni poolt
-          Edukas FEI Level 1 koolituse läbimine min 6 kuud tagasi
-          FEI Level 1  treeningpäeviku täitmine (Logbook Level 1)
-          Treeneri CV
-          Esmaabikursusel läbimise sertifikaat
Valiku osalemise kohta soovijate seast teeb ERLi soovitusel FEI koos regionaalse FEI juhendajaga (FEI Tutor).
NB! Koolitustel vajalik elementaarne inglise keele arusaamis- ja väljendusoskus!

-  Lisainformatsiood FEI treenerikoolituse kodulehel.

FEI Level 1 atesteeritud treenerid Eestis

 
banner

banner

banner

bannerbanner

banner

banner