Eesti Ratsaspordi Arendamise SA stipendiumid

Tähelepanu! Pikendasime taotluste esitamise tähtaega kuni 31.05.2020!

Eesmärk
Stipendiumi eesmärgiks on edendada laste-ja noortespordi arengule orienteeritud tegevusi, mille tulemuslikkust on võimalik mõõta. Eelistatud on uudne lähenemine ja uued ideed, mis on suunatud võimalikult suurele kasusaajate ringile. Programm ei toeta materiaalsete vahendite soetamist.

Taotlejad
Eesti Ratsaspordi Liidu (ERL) liikmesklubid. Üks klubi võib esitada kuni 2 taotlust.

Toetatavad tegevused:

 • Süsteemsete treeningute läbiviimine poni-, juunioride- ja noorteklassis, vastavalt eesmärgipärasele treening-ja võistluskavale.
 • Klubi võistkonna (min. 3 liiget) ettevalmistus ja osalemine EMV-l või rahvusvahelistel võistlustel
 • Ratsaspordialaste info-, õppe- ja juhendmaterjalide ning trükiste väljaandmine
 • Kõigile ERL-i liikmetele avatud ratsaspordialased koolitusüritused
 • Noortele suunatud võistluse läbiviimine

Toetatavad kulud:

 • Stipendiumid atesteeritud ratsutamistreeneritele
 • Võistlustest osavõtumaksud, transpordikulud, inimeste-ja hobuste majutuskulud
 • Võistluste korraldamisega seotud kulud, v.a. auhinnarahad
 • Koolitusürituste korralduskulud
 • Ratsaspordialaste info-, õppe- ja juhendmaterjalide ning trükiste väljaandmise kulud, v.a. autoritasud

Toetuse määr – toetuse piirsumma ühe taotleja kohta on 2000 EUR ERL liikmes-klubi ühe projekti kohta

Toetuse väljamaksmine toimub:

 • 60% taotluse rahuldamisel ja lepingu sõlmimisel
 • 40% peale projekti lõppemist ning aruande õigeaegset esitamist

Taotlusi saab esitada üks (1) kord aastas kas paberkandjal aadressil: Eesti Ratsaspordi Liit Tondi 84, Tallinn (taotlus peab laekuma välja kuulutatud kuupäevaks käsipostiga või kandma vastava kuupäeva postitemplit) või digitaalallkirjaga aadressil info@ratsaliit.ee. Taotlused vaatab üle SA nõukogu ja otsus taotluse kohta tehakse ühe kuu jooksul. Taotluse saamisel on eelis nendel klubidel, kes eelnevatel aastatel on taotlust saades esitanud oma projekti aruande õigeaegselt. Info ja kontakt info@ratsaliit.ee.

Tähelepanu! Pikendasime taotluste esitamise tähtaega kuni 31.05.2020!

Üles laadimise kuupäevMärkusedAva dokumentVaadatud

SA taotluse blankett

05/02/2020 – 14:272020Ava dokument215

SA toetuse aruanne

12/02/2019 – 17:392019Ava dokument437

2019. a stipendiumi saanud projektid

 • MTÜ Tartu Ratsakool: Tartu Ratsakooli spordivõistkonna ettevalmistus ja osalemine EMV-l ja rahvusvahelistel kestvusratsutamise võistlustel, sh Põhja ja Baltimaade MV.
 • MTÜ Tartu Ratsakool: Noorte spordilaagritesse külalistreenerite kutsumine.
 • MTÜ Tartu Ratsakool: Ponisportlase Marta Siim osalemine rahvusvahelistel koolisõiduvõistlustel Lätis, Leedus ja Eestis.
 • MTÜ Tartu Ratsakool: Projekti eesmärgiks on toetada ja tõsta ratsasportlaste tulemuslikkust võistlusspordis ning tugevdada üldiselt laste füüsist ja tõsta üldist heaolu.
 • MTÜ Audruranna Ratsaspordiklubi: Audruranna Ratsaspordiklubi esindavatele poniratsanike, juuniorite ja noorte sportlaste regulaarsete külalistreenerite treeningute toetuseks, nii kooli- kui ka takistussõidus.
 • Tondi RSK: Baltic Dressage League Estonia 2019 koolisõiduvõistluse korraldamine.
 • MTÜ Viljandimaa Ratsaspordiklubi: Viljandimaa RSK noorsportlaste terviseuuringutele suunamine; avatud koolituse “Ratsasportlase füüsiline- ja vaimne tervis” läbiviimine.
 • MTÜ Tartu Kalevi Ratsaklubi: 2019-2020 sisehooaja takistussõidu karikasarja korraldamine noorsportlastele.
 • Estonian Endurance Riding MTÜ: Noorte MMi tiimi toetus (kestvusratsutajad Anett Laever, Kaisa Keerd, Eveli Pärna).
 • MTÜ Pärnumaa Ratsaspordiklubi: Classic Pärnu võistluse raames soovitakse tunnustada noori ratsanikke ja võimaldada osaleda võistlussõitudes kahe päeva jooksul ja eraldi arvestustes.
 • Estonian Endurance Riding MTÜ: Toetus noortele ja algajatele suunatud kestvusratsutamise treeninglaagri korraldamiseks.
 • Liivimaa Ratsaklubi: Koolisõidu online nõustamine – pilootprojekt.
 • Liivimaa Ratsaklubi: Ratsanike arengut toetavate koolituste sari.
 • Liivimaa Ratsaklubi: 4 õppevideot hobuse hooldamisest, käsitlemisest ja ohutusest ning ratsutamise põhialustest.
 • Ratsaklubi Ruila Tall: Toetada noore ja sihikindla ratsasportlase My Relanderi ettevalmistamist EM-ks.
 • Ratsaspordiklubi Ruila Tall: Korraldada Ruila Derby 2019 raames eraldi võistlusklass juuniorite ja U25 vanuseklassi kuuluvatele sportlastele.
 • Märjamaa Spordiklubi MTÜ: Kippen Närepi treeninglaager Hollandis.
 • Märjamaa Spordiklubi MTÜ: Poniratsutajate treeninglaager Soome laste ja poniklassi peatreeneri Marina Ehrnrooth juhendamisel.
 • Tondi Ratsaspordiklubi MTÜ: Noorte kolmevõistlejate toetus EMV ja PM-i ettevalmistuseks.
 • Eesti Ratsaspordi Liit: Eesti juuniorite koolisõidukoondise viimine Põhjamaade Meistrivõistlustele 2019.
 • Eesti Ratsaspordi Liit: Psühholoogiakoolituse korraldamine FEI Solidarity projektis olevatele noorsportlastele.

 

2018. a stipendiumi saanud projektid

 • Pärnumaa RSK projekti: “Spordigrupi ettevalmistus Eesti Meistrivõistlusteks ja Tallinn International Horse Show´ks”
 • Ruila Talli projekt: “Ruila Derby 2018 raames juuniorite ja noorteklasside korraldamine”
 • Ratsavõistluste korraldamise MTÜ projekt: “Ratsavõistluste seeria Maria Kevad 2018 raames Dina Ellermanni ja Alla Gladõsheva kliiniku ning sellele järgneva koolisõiduvõistluste kulutuste osaline katmine”
 • ESHKS’i projekt: “Noorsportlase Doris Mänd ettevalmistus ja osalemine EMV-l 2018 a.”
 • Pärna RSK projekt: “PÄRNA RSK klubiliikmete ettevalmistus 2018 a. suurvõistlusteks.”
 • EER MTÜ projekt: “Klubi noortetiimi osalemine EMV ja rahvusvahelistel võistlustel”
 • Tartu Kalevi RK projekt: “Noorte talentide prpogramm “Hanno Ellermanni meistriklass”
 • Tartu Kalevi RK projekt: “Laste-noorte võistkondlik karikas”
 • Tondi RSK projekt: “Tondi RSK ponivõistkonna ja 2 juunior kolmevõistleja ettevalmistamine osalemiseks kolmevõistluse EMV-l , võistlus-ja treeningkulude kattmiseks”
 • Tondi RSK projekt: “Tondi RSK noorte poniratsutajate osavõtt ponikarikate etappidest ja parimate osalemine CSIP-l Darguziais (Leedu) TIHS-l ja EMV-l”
 • Tondi RSK projekt: “Kaia Loviisa Kink – Rahvusvahelistel võistlustel osalemine.”
 • Tartu Ratsakooli projekt: “Noortele suunatud võistluse läbiviimise kulude osaliseks katteks”
 • Tartu Ratsakooli projekt: “Süsteemsete treeningute läbiviimiseks poni-, juunioride- ja noorteklassis, vastavalt eesmärgipärasele treening-ja võistluskavale”
 • Tartu Ratsakooli projekt: “Tartu Ratsakooli võistkonna ettevalmistus ja osalemine EMV-l või rahvusvahelistel võistlustel”
 • Eesti Ratsaspordi Liit: “Noorsportlaste osalemine Euroopa meistrivõistlustel”

2017 võetakse taotluseid vastu

kuni 120185. aprill ning otsus tehakse hiljemalt 15. mai.