RK õppematerjalid

RK õppematerjalide kogumik jagab praktilist laadi teadmisi, mis on olulised igale ratsutajale ja hobuseomanikule ning hea abimaterjal ka edaspidiseks hobustega tegelemiseks. Suurt rõhku on pandud turvalisusele. Õppematerjalid on mõeldud eelkõige algajatele, kuid sealt võivad üht-teist kasulikku leida ka kogenumad ratsutajad.

ÕPPEMATERJALID koosnevad kahest osast:

  • I Teoreetiline osa: „Hobuse hooldamine, käsitlemine ja ohutusnõuded“ (Horsemanship)
  • II Praktiline osa: „Ratsutamise põhialused“

Juttu tuleb juttu järgmistest teemadest:

I OSA – HOBUSE HOOLDAMINE, KÄSITLEMINE JA OHUTUSNÕUDED

1.1 HOBUSE ELUKESKKOND JA PÄEVAREŽIIM
1.2 KORD JA KÄITUMINE TALLIS
1.3 RATSUTAJA RIIETUS JA VARUSTUS
1.4 HOBUSE VÄLIMIK: Kehaehitus, värvused, märgised
1.5 HOBUSE SÖÖTMINE
1.6 HOBUSE PUHASTAMINE: Puhastusvahendid, kapjade ning jalgade puhastamine ja hooldus, hobuse pesemine, klippamine
1.7 HOBUSE LIIKUMISVAJADUS
1.8 HOBUSE SIDUMINE
1.9 HOBUSE VARUSTUS JA SELLE HOOLDAMINE: Saduldamine, valjastamine, kaitsmed, tekid, varustuse hooldamine, valjaste hooldus, sadula hooldus, kaitsmete hooldus
1.10 HOBUSE TALUTAMINE, KORDETAMINE JA KOPELDAMINE: Hobuse talutamine, kordetamine ja kopeldamine
1.11 HOBUSE TRANSPORTIMINE
1.12 HOBUSE IGAPÄEVANE JÄLGIMINE JA ESMAABI
1.13 TEGEVUSPLAAN ÕNNETUSJUHTUMI KORRAL: Tegevusjuhised inimesega ja hobusega juhtunud õnnetuste korral

II OSA – RATSUTAMISE PÕHIALUSED

2.1 OHUTUSNÕUDED MANEEŽIS JA RATSAVÄLJAKUTEL
2.2 SADULASSE ISTUMINE JA SADULAST MAHATULEMINE, ettevalmistused sadulasse istumiseks
2.3 RATSMETE HOIDMINE
2.4 ISTAK JA JUHTIMISVAHENDID: Keha, säärte ja käte asend, levinumad istakuvead – Toolistak ja harkistak
Juhtimisvahendite süsteem: keharaskus, säär, ratse
Abivahendid: stekk, hääl, kannused
Erinevad istaku tüübid: Täisistak ja poolistak
2.5 HOBUNE JA RATSANIK: TREENINGPÜRAMIIDI JÄRGIMINE
2.6 RATSUTAMISE ALGÕPE: Liikumine sammus, peatus, hobuse pööramine, liikumine traavis, liikumine galopis, jäljekujundid, maalatid (kavaletid)

Rohelise Kaardi programmiga liitunud saavad õppematerjalid alla laadida sellelt leheküljelt!