Dokumendid treeneritele

Siit saad alla laadida kutse taotlemiseks või taastaotlemiseks vajalikud dokumendid:

Ratsutamistreenerite kutseandmise täpsustatud eeltingimused

Kutseeksami läbiviimise kord alates 22.07.2020

Õppekava moodulid

Ratsutamistreeneri tasemekoolituse erialane õppekava EKR-3, -4 ja -5. tasemele

Portfoolio koostamise info

Erialase täiendkoolituse arvestamise kord

Vaatlusvorm

Stažeerimistõend

Alates 2017.aastast peavad treenerikutse taotlejad, kutsetaset tõsta soovijad ja kutsetaseme taastaotlejad laadima oma dokumendid Spordiregistrisse, et taotleda, taasatesteerida või tõsta treeneri kutsetaset.
E-keskkonnas kutse taotlemise tehniline juhend

Treenerikutse taotlemise või taastaotlemise tasud:
Abitreener, EKR 3 – 40 EUR
Nooremtreener, EKR 4 – 47 EUR
Treener, EKR 5 – 56 EUR
Vanemtreener, EKR 6 – 72 EUR

Tasutakse ERL kontole   EE552200221012348131  Swedbank.
Eesti Ratsaspordi Liit, selgitusse märkida kutsetaotleja nimi.
Kutsekomisjoni liikmetele omistab kutse EOK kutsekomisjon ja tasu tuleb kanda Spordikoolituse- ja Teabe SA arveldusarvele.