Dokumendid treeneritele

Siit saad alla laadida kutse taotlemiseks või taastaotlemiseks vajalikud dokumendid:

Ratsutamistreenerite kutseandmise täpsustatud eeltingimused

Kutseeksami läbiviimise kord – täpsustamisel

Õppekava moodulid

Ratsutamistreeneri tasemekoolituse erialane õppekava EKR-3, -4 ja -5. tasemele

Portfoolio koostamise info

Erialase täiendkoolituse arvestamise kord

Vaatlusvorm

Stažeerimistõend

Alates 2017.aastast peavad treenerikutse taotlejad, kutsetaset tõsta soovijad ja kutsetaseme taastaotlejad laadima oma dokumendid Spordiregistrisse, et taotleda, taasatesteerida või tõsta treeneri kutsetaset.
Spordiregistrisse EI LAADITA avaldusi, portfoolioid ja õppepraktikaid.
Avaldused ja portfooliod saadetakse koolitusjuhi meilile Therje@ratsaliit.ee
Õppepraktikad täidetakse internetis ja lingid on leitavad lehelt Praktika ja mentortreenerid

Treenerikutse taotlemise või taastaotlemise tasud:
Abitreener, EKR 3 – 40 EUR
Nooremtreener, EKR 4 – 47 EUR
Treener, EKR 5 – 56 EUR
Vanemtreener, EKR 6 – 72 EUR

Tasumine ainult Spordiregistris taotluse esitamisel makselingiga.