JURIIDIKA, MEEDIA ja ORGANISATSIOON

JURIIDIKA – kõigile tasemetele!
Iseseisev õpe. Loengu salvestus on leitav Suletud lehel.
Koolitajad Kätlin Sehver, Allan Kubu

Treeneritöö juriidilised aspektid – konspekt
https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-register
– töötamise registreerimine

Lastekaitse: https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018049?leiaKehtiv
Lastekaitsetöö


MEEDIA – kõik tasemed

Koolitaja Merike Udrik-Õispuu
Treeneri tähtsus ratsakooli maine kujundamisel – konspekt


Organisatsioon, ajalugu, ratsaspordialad 

Organisatsioon
Ajalugu
Ratsaspordialad:
https://www.ratsaliit.ee/