JURIIDIKA, MEEDIA ja ORGANISATSIOON

JURIIDIKA – kõigile tasemetele!
Iseseisev õpe.
Koolitajad Kätlin Sehver, Allan Kubu

Treeneritöö juriidilised aspektid – konspekt
https://www.emta.ee/et/tor – töötamise registreerimine

Lastekaitse: https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018049?leiaKehtiv
Lastekaitsetöö


MEEDIA

Koolitaja Evelin Org
Treeneri tähtsus ratsakooli maine kujundamisel – konspekt
Lisamaterjal


Organisatsioon, ajalugu, ratsaspordialad 
Iseseisev õpe.

Organisatsioon
Ajalugu
Ratsaspordialad:
Ratsaliidu kodulehe esilehel https://www.ratsaliit.ee/