Praktika ja mentortreenerid

 • Treenerikutse taotlejatel on vajalik läbida õppepraktika mentortreeneri(te) juures.
 • ÕppepraktikaL tuleb läbida 4 moodulit:
  1.Algõppe grupitunni läbiviimine
  2.Takistussõidutunni läbiviimine
  3.Koolisõidutunni läbiviimine
  4.Maastikusõit (soovitavalt koos takistustega ehk kolmevõistlus)
  Kestvusratsutamise, rakendispordi ja voltižeerimise treenerikutse taotlejatel tuleb läbida algõpe ja oma ratsaspordiala õppepraktika.
 • Õppepraktika läbitakse kutseeksamile eelneval kalendriaastal
 • Õppepraktika ajaline kestvus sõltub praktikandi eelnevatest oskustest ja kogemustest ning mentortreeneri otsusest.
 • Õppepraktikale suunduja leiab allolevalt lingilt mentortreenerite nimekirjas omale mentortreeneri ja teeb temaga kokkuleppe õppepraktika läbimise aja ning koha kohta.
 • Seejärel täidab praktikant alloleva registreerimisvormi õppepraktikale suundumise kohta. Registreerimisvorm tuleb täita hiljemalt 1 nädal enne õppepraktika toimumist.
 • Peale õppepraktika läbimist on vajalik täita praktikandil ja mentortreeneril aruandevorm.
  Kokku on vaja täita 4 aruandevormi – iga mooduli kohta 1, välja arvatud kestvuse, rakendi ja voltižeerimise treenerikutse taotlejad, kellel on vaja täita 2 aruandevormi (algõpe ja oma ratsaspordiala).

MENTORTREENERITE NIMEKIRI 2021

ÕPPEPRAKTIKALE REGISTREERIMISE VORM


Õppepraktika aruanded KUTSETAOTLEJATELE:

ALGÕPPE PRAKTIKA ARUANNE
KOOLISÕIDU (ratsastamine) PRAKTIKA ARUANNE
TAKISTUSSÕIDU PRAKTIKA ARUANNE
KOLMEVÕISTLUSE (maastikusõidu) PRAKTIKA ARUANNE

Kestvusratsutamise, rakendispordi ja voltižeerimise õppepraktika vormid saadetakse kutsetaotlejatele registreerimisel näidatud e-mailile.


ARUANNE MENTORTREENERITELE