Praktika ja mentortreenerid

  • Treenerikutse taotlejatel on vajalik läbida õppepraktika mentortreeneri(te) juures.
  • Mentortreenerite nimekiri ilmub siin lehel mai lõpuks (2021).
  • Samuti on täiendamisel praktika läbimise kord ja aruanded.

Uuendatud 6.05.2021