Praktika ja mentortreenerid

  • Treenerikutse taotlejatel on vajalik läbida õppepraktika mentortreeneri(te) juures.
  • Mentortreeneriks võivad olla kõik EKR-5 ja kõrgema taseme ratsutamistreenerid.
  • Kutsetaotleja leiab ise omale mentortreeneri ja tutvustab enne praktikale asumist vajalikke dokumente: Juhend mentrotreeneritele, õppepraktika läbimise kord, moodulite aruanded (leitavad Dokumentid treeneritele lehelt)
  • NB!Kutsetaotleja peab teavitama koolitusjuhti e-mailil Therje@ratsaliit.ee enne praktikale asumist. teates näidata praktika läbimise koht(ad), aja ja mentortreeneri(te) nime(d)
  • Mentortreenereid võib olla 1 või mitu.
  • Õppepraktika läbimise kohta on vajalik täita õppepraktika aruanne, mis koosneb neljast moodulist: algõpe, takistussõit, koolisõit ja kolmevõistlus.
  • Praktika on läbitud, kui kõik moodulid on täidetud.
    Õppepraktika korra ja moodulite vormid leiate Dokumentide lehelt.