TESTID

Teste palume lahendada ainult nendel, kes osalevad 27.novembril kutseeksamil! Testide tulemusi ei kontrollita ja kuskil ei arvestata. Tulemused kustutatakse koheselt peale eksamit.


Sellele lehele koondame treenerite 2021.aasta eriosakoolituse iseseisva õppe kodused ülesanded ja testid.
Kõik testid peavad olema lahendatud 25.aprilliks.
NB! Igat testi lahendatakse max.2 korda ja arvestatakse viimast tulemust.
Samuti peavad taasatesteerimist taotleda soovijad lahendama testid vastavalt oma praegusele treenerikutse tasemele, et koolitustunde saaks arvestada täies mahus.

EKR-3 taseme kodune töö:

 1. Juriidika
 2. Organisatsioon, ajalugu, ratsaspordialad
 3. Veterinaaria
 4. Psühholoogia
 5. Algõppe põhitõdede test
 6. Koolisõidu test 
 7. Takistussõidu test
 8. Kolmevõistlus
 9. TS määrustiku test
 10. RK koduse ülesande küsimused saata word failina meilile Therje@ratsaliit.ee
  Ülesanne: koostada 8-10 küsimust RK kohta, mida te oma õpilastele esitaksite. Lisada 4 vastusevarianti, milles 1 on õige.

EKR-4 taseme kodune töö:

 1. Juriidika
 2. Organisatsioon, ajalugu, ratsaspordialad
 3. Treeneri roll ratsakooli maine kujundamisel
 4. Veterinaaria 
 5. Psühholoogia
 6. Takistussõit
 7. TS määrustik
 8. Kolmevõistlus
 9. Koolisõit

EKR-5 taseme kodune töö kõigi ratsaspordialade treeneritele:

 1. Juriidika
 2. Organisatsioon, ajalugu, ratsaspordialad
 3. Treeneri roll ratsakooli maine kujundamisel
 4. Veterinaaria
 5. Psühholoogia

  EKR – 5 taseme Koolisõidusuunalistele treeneritele:

  1. Koolisõidu test

     EKR-5 taseme Takistussõidusuunalistele treeneritele:

 1. TS määrustiku
 2. TS test

  TEISED RATSASPORDIALAD

Rakendispordi, kestvusratsutamise ja voltižeerimise treenerikutse taotlejad ei pea lahendama koolisõidu, takistussõidu ja kolmevõistluse teste. Kõik ülejäänud testid on vaja lahendada.