Treenerikutse taotlemine

Treenerikutse taotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama nõudeid dokumentidega:

Abitreeneri, EKR-3 kutse taotlemise täpsustatud eelduseks on:

 • Vanus vähemalt 18 aastat, soovitavalt keskharidus
 • Abitreeneri, EKR-3 tasemekoolituse läbimine mahus 60 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 30 tundi ja eriosakoolituseks 30 tundi).
  Selgitus:Üldosakoolitusi korraldavad Tallinna ja Tartu Ülikoolid. Koolituste info https://www.tlu.ee/treener#treenerite-tasemekoolitus või Ratsaliidu koolituskalendris.
  Eriosa põhikoolitus toimub 1 kord aastas kevadeti. Info Ratsaliidu Koolituskalendris.
  Kehalise kasvatuse ja/või spordialase kõrgharidusega taotlejatel võimalus üldosa läbida lihtsustatud korras.
  NB! Kui eriosakoolitus koosneb mitmest osast, siis on vajalik osaleda kõigil eriosakoolituste osadel, et arvestataks eriosakoolituse läbimist täies mahus!
 • ERL Rohelise Kaardi omamine
 • ERL Rohelise Kaardi väljaandmise koolituse läbimine
  RK väljaandmise koolitus toimub treenerite eriosakoolituse raames, kuid seda võidakse ka eraldi korraldada ning info ilmub Ratsaliidu koolituskalendris. 
 • Ratsutamise oskus tasemetel: koolisõit LRaskem , takistussõit 110 cm, maastikusõidu oskus.
  Ratsutamisoskust kontrollitakse eksami praktilises osas. Kui taotlejal on tulemused kasvõi ühel nimetatud tasemel, siis võib ta esitada komisjonile avalduse sellest eksamiosast vabastamiseks.
 • Vähemalt ühe nimetatud ratsaspordiala fikseeritud tulemus ERL-is nimetatud tasemel
 • Esmaabi 16 tunnise koolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul
  Esmaabikoolitus tuleb esmakordselt läbida 16-tunnisena. Edaspidi piisab 8-tunnisest esmaabikoolitusest. Aeg-ajalt korraldab ERL koostöös mõne tunnustatud esmaabikorraldajaga neid koolitusi ja infot leiate siis koolituskalendrist.
 • 4-6 kuu jooksul peale tasemekoolitust treeneri õppepraktika läbimine (sh rühmatreeningute juhendamine) min.10 tundi ja juhendaja kirjaliku soovituse omamine
  Õppepraktikat saab läbida mentortreenerite juures.
 • Soovituslikult õpilaste olemasolu

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taotlemise täpsustatud eelduseks on:

 • Abitreeneri, EKR-3 kutsetaseme omamine
 • Nooremtreeneri, EKR-4 tasemekoolituse läbimine mahus 100 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 50 tundi ja eriosakoolituseks 50 tundi)
  Üldosakoolitusi korraldavad Tallinna ja Tartu Ülikoolid. Koolituste info Sport.ee või http://www.spordiinfo.ee/Treenerite-koolitused
  Eriosakoolitus toimub 1 kord aastas kevadeti, üldjuhul aprillis. Info Ratsaliidu Koolituskalendris.
  Kehalise kasvatuse ja/või spordialase kõrgharidusega taotlejatel võimalus üldosa läbida lihtsustatud korras.
  NB! Kui eriosakoolitus koosneb mitmest osast, siis on vajalik osaleda kõigil eriosakoolituste osadel, et arvestataks eriosakoolituse läbimist täies mahus!
 • ERL Rohelise Kaardi väljaandmise koolituse läbimine, kui varem pole läbitud.
 • Esmaabi koolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul
 • Vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreeneri, EKR-3 kutsetasemel
 • Enamus õpilasi omavad ERL Rohelist Kaarti
 • Õpilased osalevad ERL kalenderplaani võistlustel
 • Vaatlusanalüüs ja/või essee ja/või portfoolio. Täpsustatakse atesteerimisinfos

Treeneri, EKR-5 kutse taotlemise täpsustatud eelduseks on:

 • Nooremtreeneri, EKR-4 kutsetaseme omamine
 • Treeneri, EKR-5 tasemekoolituse läbimine mahus 140 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 70 tundi ja eriosakoolituseks 70 tundi)
  Viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidusega taotlejatele üldosa läbimine lihtsustatud korras
  NB! Kui eriosakoolitus koosneb mitmest osast, siis on vajalik osaleda kõigil eriosakoolituste osadel, et arvestataks eriosakoolituse läbimist täies mahus!
 • Vähemalt 3-aastane erialane töökogemus abitreeneri, EKR-3 ja nooremtreeneri, EKR-4 kutsetasemel kokku
 • Esmaabi koolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul
 • Õpilased omavad Rohelist Kaarti
 • Õpilased on järgusportlased ja osalevad soovitavalt EMV tasemel
 • Vaatlusanalüüs ja/või essee ja/või portfoolio. Täpsustatakse atesteerimisinfos.

Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid:

 1. kutset saab taodelda ainult Spordiregistris: https://www.spordiregister.ee/admin/
 2. esmaabi koolituse läbimise tunnistus tuleb laadida koolitustundide lehele
 3. vormikohane treeneri õppepraktika vorm koos juhendaja(te) soovitusega (nõutav EKR-3 tasemel) tuleb laadida Lisadokumentide lehele.
 4. vaatlusanalüüs või essee või portfoolio (nõutav EKR-4 ja -5 tasemel) esitamise nõue täpsustatakse eksamiinfos Ratsaliidu Koolituskalendris
 5. maksekorraldus tuleb laadida üles enne dokumentide esitamist.

Vanemtreeneri EKR-6; Meistertreeneri EKR-7 ja Eliittreeneri EKR-8 kutse taotlemise eeldused on kirjas Kutse andmise korras, mis on leitav Sport.ee kodulehel http://www.sport.ee/et/materjalid

Esmaabikoolituse tunnistus vastavalt sotsiaalministri määruse ˇˇTöötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kordˇˇ § 1.(1) 4)ettevõttes esmaabiandja väljaõpe ja täiendõpe, mis viiakse läbi ja tunnistus väljastatakse Sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutuses. Esmakordselt peab läbima 16 tunnise koolituse, järgnevad korrad 8 või enam tunnised koolitused 

Kutse taotlemise tasud alates 1.07.2018

EKR 3 – 40 EUR
EKR 4 – 47 EUR
EKR 5 – 56 EUR

Tasutakse ERL kontole   EE552200221012348131  Swedbank.
Eesti Ratsaspordi Liit, selgitusse kutsetaotleja nimi.

Treenerikutse taotlemise küsimustes palun pöörduda ERL koolitus- ja arendusprojektijuhi poole
Therje Prohorova
Therje@ratsaliit.ee