Kaua kehtivad koolitustõendid?

Üldosakoolituste tõenditel pole kehtivuspiire.
Eriosa- ehk tasemekoolituste tõendite kehtivus on 2 aastat. Näit: 2018 kevadel läbitud eriosakoolituse tõend kehtib 2019 sügisel kutsetaseme taotluse esitamisel tingimusel, kui 2019 eriosakoolitusel läbitakse need teemad lisaks, mida 2018 koolitusel ei käsitletud. Ja selliselt läheb ka järgnevatel aastatel.