Miks viimasel ajal ei anta koolitustõendeid osalejatele?

Koolitustõendeid peab koolituse korraldaja andma osaleja esimesel nõudmisel.
Koolitustõendeid ei anta ERL-i poolt korraldatud treeneritele suunatud koolitustel, kuna osalejate treenerite nimekirjad ja edaspidi ka nende isikute, kellel pole treenerikutset, esitatakse Ratsaliidule ja sealt liigub info Spordiregistrisse isikukoodi põhiselt.
Kuid kui osaleja siiski soovib kindlalt koolitustõendit, siis peab korraldaja või ERL selle esitama elektroonilisel kujul regitreerimisel näidatud e-maili aadressile.