KOHTUNIK 2

Õigused:
Võib hinnata kuni M taset, k.a. tiitlivõistlused

Eeldused:

* Võistelnud ERL võistlustel vähemalt L tasemel
* Tegutsenud 1. taseme kohtunikuna vähemalt 2 aastat

Kategooria omandamiseks tuleb:
* Täita 1. kategooria säilitamise miinimumnõuded
* Edukalt läbida M-taseme proovihindamine
* Praktika (sit-in) koos 3. kategooria kohtunikega, vähemalt 6 võistlusel, M või R skeemides
* Soovitused kolmelt erinevalt 3. taseme või FEI kohtunikult taseme tõstmiseks, vastavalt praktika (sit-in) tulemustele.
* Vajaduse korral määrustiku test
* Esitada ERL kohtuniku CV kolme viimase aasta tegevuse kohta

Kategooria säilitamise miinimumnõuded 3-aastase kehtivusaja jooksul:
* Hindamine – vähemalt 6 M-taseme skeemi
* Osalemine vähemalt 3-l ERL KS kohtunike koolitusel (vähemalt 1 koolitus aastas)
* 1 kontroll- või proovihindamine 3 aasta jooksul
* Esitada ERL kohtuniku CV kolme viimase aasta tegevuse kohta
Kui kategooria säilitamise miinimumnõuded ei ole kategooria kehtimise aja lõpuks täidetud, siis viiakse kohtunik 1. tasemele. Nõutud hindamised võib vajaduse korral asendada proovihindamistega.