Kui vanu koolitustõendeid arvestatakse 2019.aasta atesteerimistel?

Täiendkoolitusetõendid peavad olema väljastatud 2015 või hiljem ja kehtivad ainult taasatesteerimisel.
Üldosakoolituse tõendil kehtivuse piire ei ole.
Eriosakoolituse tõend kehtib 3 aastat tingimusel, et vahepeal läbitakse need loengud, mida ei olnud siis, kui läbiti eriosakoolitus täies mahus. Ehk 2017 aasta eriosakoolituse tõend kehtib koos 2018 ja 2019 aasta loengutega. Kindlasti tasub uurida ennem koolitusjuhilt (Therje)