Kuidas näeb välja treenerikutse eksam?

Eksamit nimetame teiste sõnadega atesteerimiseks.
On olemas atesteerimine ehk treenerikutse taotlemine või tõstmine ning taasatesteerimine ehk taastaotlemine, kui kutsekehtivus hakkab lõppema.
Treenerikutse taotlemise eksam: eksamipäev algab kirjaliku eksamiosaga, mis sooritatakse internetis. Seega vajalik on isikliku arvuti olemasolu. Järgneb praktiline eksamiosa, kus tuleb sooritada tunniandmine (KS+TS) ja ratsutamisoskuse esitlemine (TS+KS) Eksamipäev lõppeb komisjoni vestlusega.
EKR-4 taseme taotlemisel algab eksamipäev kirjaliku eksamiga, mis sooritatakse sarnaselt EKR-3 tasemele internetis. Seejärel on praktiline eksamiosa, kus tuleb esitleda tunniandmist (TS+KS). Järgneb vestlus komisjoniga.
EKR-5 taseme taotlemisel algab eksamipäev kirjaliku eksamiga analoogselt 3. ja 4.tasemele, millele järgneb vestlus komisjoniga.
Taasatesteerimine toimub vestluse vormis ja eelnevalt esitatud dokumentide põhjal.