Kuidas näeb välja treenerikutse eksam?

Eksamit nimetame teiste sõnadega atesteerimiseks.
Eksamipäev algab kirjaliku eksamiosaga, mis sooritatakse internetis. Seega vajalik on isikliku arvuti olemasolu. Järgneb praktiline eksamiosa, kus tuleb sooritada tunniandmine (KS+TS) ja ratsutamisoskuse esitlemine (TS+KS). Al.2020.aastast muutuvad ratsutamisoskuse esitamise tingimused. Eksamipäev lõppeb komisjoni vestlusega.
EKR-4 taseme taotlemisel algab eksamipäev kirjaliku eksamiga, mis sooritatakse sarnaselt EKR-3 tasemele internetis. Seejärel on praktiline eksamiosa, kus tuleb esitleda tunniandmist (TS+KS). Järgneb vestlus komisjoniga.
EKR-5 taseme taotlemisel algab eksamipäev kirjaliku eksamiga analoogselt 3. ja 4.tasemele, millele järgneb vestlus komisjoniga.
Eksamile pääsevad need taotlejad, kes on õigeaegselt esitanud Spordiregistrile kõik dokumendid ning kes on saanud kutsekomisjoni kutse eksamile.