Kus saab läbida treenerikutse taotlejal õppepraktikat ja mitu tundi seda peab olema?

Õppepraktikat saab läbida kõigi EKR 5 ja kõrgema taseme treenerite juures.
Seega on vajalik leida sobiv mentortreener, temaga kokku leppida kõik tingimused, tutvustada kindlasti temale õppepraktika aruannet ja juhendit ning saabki asuda praktikale. Mentortreener peab praktika lõpus kinnitama oma allkirjaga praktikandi vastavust aruandes esitatud nõuetele. Praktikal viibimise tundide miinimumarv on 12 tundi, kuid sõltub siiski praktikandi valmisolekust praktilise eksami sooritamiseks, mille mentortreener oma allkirjaga kinnitab. Aega on selleks orienteeruvalt 5 kuud.

Õppepraktika aruanne koosneb neljast moodulist: algõpe, takistussõit, koolisõit ja kolmevõistlus. Praktika on läbitud, kui kõik moodulid on täidetud. Mooduleid võib läbida sama treeneri juures või võib ka iga mooduli läbimiseks leida eraldi mentortreeneri.
Õppepraktika korra ja moodulite vormid leiate Dokumentide lehelt.

NB! Kui soovitakse praktikat läbida mõne teise Eestis tuntud treeneri või sportlase juures, kellel ei ole treenerikutset või on madalam treenerikutse tase, siis peab selleks eelnevalt loa saama saates e-maili Ratsaliitu (Therje@ratsaliit.ee) koos põhjendusega, miks valiti nõuetele mittevastava tasemega treener.
Ratsaliitu peab igal juhul teavitama oma praktikale asumise koha ja mentortreenei(te) nime(d) e-mailiga Therje@ratsaliit.ee