Milline peab olema esmaabikoolituse läbimise tõend 2020.aasta atesteerimisel? Kui vana?

Esmaabikoolitus tuleb esmakordselt läbida 16-tunnisena.
Edasi võib läbida 6 või 8-tunniseid koolitusi.
2020.aastal kehtib esmaabikoolituse tõend, mis on väljastatud 2017 või hiljem.
Sobib autokoolides nõutav esmaabitõend, kuigi aegajalt korraldavad ka klubid ametlikke esmaabikoolitusi.
NB! Esmaabikoolitaja peab olema  tunnustatud esmaabikoolitajate nimekirjas, kellel on ka tunnistuse väljastamise õigus.