Mul pole piisavalt koolitustunde, kuid olen väga palju osalenud ja jälginud staažikate treenerite tunde. Kas ja kuidas neid tunde arvestada oleks võimalik?

Jah, loomulikut saab neid tunde arvestada. Selleks on treeneritel dokumentide lehel vaatlusanalüüsi vorm. Seda vormi saab kas arvutis täita või väljaprinditult käsitsi. Vaatlusanalüüsiga saab arvestada kuni 12 tundi iga nelja aasta kohta ja treeneril, kelle tundi külastatakse, peab olema EKR-6 või -7 tase või FEI treeneritase. Tähtis on, et vaatlusanalüüs oleks allkirjastatud selle treeneri poolt, kelle treeninguid jälgitakse.
Vaatlusanalüüsi tegema minnes tuleb sellest eelnevalt teavitada koolitusjuhti e-mailil Therje@ratsaliit.ee, välja arvatud juhul, kui treeningute vaatlemine on kirjas Koolituskalendris ja sealt on leitavad ka vaatlusvormi tingimused.

Alates 2019.aastast korraldab Ratsaliit avatud treeninguid rahvusvaheliselt tunnustatud treenerite osalusel ja sellekohane info on ka Koolituskalendris nähtaval.