Üldine küsimus – kuidas saada treenerikutse?

Seda küsimust esitatakse ennem, kui hakatakse lugema infot Ratsaliidu kodulehelt.
Lühidalt:

  1. Treenerikutse taotlejal peab olema eelnev võistlus- ja treeneritöökogemus.
  2. Kuna Eestis ei ole sellist kooli, kus õpetatakse ratsutamistreenereid, siis Ratsaliidule on antud õigus ja kohustus korralda tasemekoolitus ja treenerieksam. Tasemekoolitusel ehk erialakoolitusel käsitletakse kõiki teemasid, mida kutsetaotlejal on vaja teada eksamile tulles ja tasemekoolitus toimub kevadeti.
  3. Lisaks erialakoolitusele on vajalik läbida üldosakoolitus, mida korraldavad ülikoolid. Info leitav Sport.ee lehelt. Pole vahet, kumb koolitus ennem läbitakse, vaid tähtis on, et mõemad koolitused oleksid eksamile registreerudes läbitud.
  4. Seejärel on suvel vajalik läbida õppepraktika mentortreeneri(te) juures, mille kohta koostatakse aruanne (4 moodulit, saadaval dokumentide lehel)
  5. Ratsaliidu koolituskalendrisse lisatakse treenerite eksami kuupäev võimalikult varakult ja seal on leitav ka eksamile registreerimise tähtaeg.
  6. Kuna e-mailiga enam dokumente vastu ei võeta, siis peab oma dokumendid Spordiregistrisse ise laadima ja seda saab teha aastaringselt. Tähtis on see, et eksamile registreerimine toimub alles siis, kui vajutate Spordiregistris nupukest Esita. Ka seejärael on võimalik lisada – kustutada dokumente, kuid arvesse lähevad ainult need muudatused, mis tehakse enne registreerimise tähtaega, kui tegemist pole täiendavate dokumentidega, mida komisjon eraldi küsib taotlejalt.
  7. Seejärel saate kutse eksamile tingimusel, kui kõik dokumendid on korras. Kutsel on kirjas eksami kava. Arvestama peab terve päevaga.
  8. Kui eksami kõik osad on sooritatud positiivsele tulemusele, siis lisatakse treenerikutse number Spordiregistrisse hiljemalt nädala jooksul ja treener võib juba ametlikult kasutada nimetust Abitreener (EKR-3 tase). Tunnistus väljastatakse siis, kui see Kutsekojast jõuab Ratsaliitu (tihti viibib)